Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.


Protokół z pracy komisji konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stronie Śląskie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
--> tutaj

ZARZĄDZENIE NR 829/14 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 20
14 r.
--> tutaj

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2014 14:37