PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK
Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w poszczególnych miesiącach 2014 roku


 STYCZEŃ:
1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

2. Ratownictwo górskie.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Naczelnik GOPR, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.

LUTY:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Zaproszeni: Komendant Komisariatu Policji w LądkuZdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

2. Ocena planu promocji Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok.

MARZEC:
1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie szczególnie w zakresie opieki medycznej po godz.18:00 w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz ratownictwa medycznego.
Zaproszeni: Starosta Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor ZOZ Kłodzko, Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju, NFZ Wrocław, Kierownicy Niepublicznego ZOZ w Stroniu Śląskim.

2. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KWIECIEŃ:
1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.
Temat przygotuje Komisja Rozwoju Gospodarczego
Zaproszeni: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Przedstawiciel Kłodzkiej Podstrefy Ekonomicznej.

2. Ocena realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

MAJ:
1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje na drogach w 2014 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Zaproszeni: zarządcy dróg.

2. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

3.  Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji
Temat przygotowują dyrektorzy szkół.

CZERWIEC:
1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Zaproszeni: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o funkcjonowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami.

LIPIEC:

1. Realizacja projektów unijnych w ramach współpracy transgranicznej.


WRZESIEŃ:

1. Strategia rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 – 2022. Analiza zadań strategicznych.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2014 r.


PAŹDZIERNIK:

1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2013 – 2014.

2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2013 rok.

3. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o wykonanych inwestycjach na terenie Gminy Stronie Śląskie w latach 2010 – 2014.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2014 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:20.01.2014 15:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:01.07.2014 09:21