obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wyd decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury technicznej w St Morawie


 

 


 

 

obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inw celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Kletno

 

 


 

 

obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inw celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Stary Gierałtów

 

 


 

 

obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inw celu publicznego przebudowa bud Nowotki 14

 

 


 

 

obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inw celu publicznego przebudowa światłowodu we wsi Sienna


 

 


 

 

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowananiach przedsięwzięć plegających na budowie stacji bazowych ERA we wsi Sienna, Stara Morawa, Stary Gierałtów

 

 


 

 

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stronie Śl, Goszów, St. i N Gierałtów

 

 


 

 

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury technicznej wsi Stara Morawa


 

 


 

 

ogłoszenie o przstąpieni do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego we wsi Sienna

 

 


 

 

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia planu miejscowego we wsi Stronie

 

 


 

 

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz cz gminy Stronie Śl


 

 


 

 

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj planu zagosp przestrz wsi Stronie działka Nr 71

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:04.08.2008 14:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:24.05.2017 10:40