PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2015 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

 w poszczególnych miesiącach 2015 roku

 

STYCZEŃ:


Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 

LUTY:


Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji. Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.


Zaproszeni: Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.


MARZEC:


1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie szczególnie w zakresie opieki medycznej po godz.18:00 w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz ratownictwa medycznego.

 

Zaproszeni: Starosta Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor ZOZ Kłodzko, Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju, NFZ Wrocław, Kierownicy Niepublicznego ZOZ w Stroniu Śląskim.

 

2. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

KWIECIEŃ:


1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.

 

Temat przygotuje Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

Zaproszeni: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Przedstawiciel Kłodzkiej Podstrefy Ekonomicznej.

 

2. Ocena realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.

 

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

 

MAJ:


1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje na drogach w 2015 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena utrzymania zimowego w/w dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.


Zaproszeni: zarządcy dróg.

 

2. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok.


Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

 

3.  Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji
Temat przygotowują dyrektorzy szkół.

 

CZERWIEC:


1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.


2. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami.

SIERPIEŃ:

1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015 – 2016.

2. Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego o sytuacji mieszkaniowej w Gminie Stronie Śląskie.


WRZESIEŃ:

1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2015 r.


PAŹDZIERNIK:

1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2014 – 2015 oraz analiza wyników nauczania i wyników testów, matur w szkołach gminnych.

2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2014 rok.

3. Informacja na temat rozbudowy Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

LISTOPAD:

1. Spółki gminne, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju – Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.


GRUDZIEŃ:

1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:26.01.2015 10:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:07.09.2015 12:19