Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (z ciągłym naborem ofert – do dnia 31.10.2015 lub do wyczerpania środków) na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegóły w załączonym Zarządzeniu Burmistrza Stronia Śląskiego. Zachęcamy organizacje pozarządowe do korzystania z ww. możliwości.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Stronie Śląskie w roku 2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:27.03.2015 10:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:27.03.2015 10:56