wersja do wydruku 05.08.2008 10:58

Plan pracy Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na rok 2009

 


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w poszczególnych miesiącach 2009 roku

 

STYCZEŃ 2008
Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.
Zaproszeni: Dyrektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Przedstawiciel Komisji Urbanizacyjnych, Przedstawiciele Parków Krajobrazowych.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

LUTY 2009
Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie szczególnie w zakresie opieki sobotnio – niedzielnej, nocnej oraz dyżury aptek.
Zaproszeni: Starosta Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor ZOZ Kłodzko, Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Kierownicy NZOZ.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

MARZEC 2009
1. Ocena pracy Rad Sołeckich i sołtysów w Gminie Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.
2. Ocena stanu bezrobocia w Gminie Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

KWIECIEŃ 2009
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej.
Zaproszeni: Komendant Powiatowej Staży Pożarnej w Kłodzku, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stroniu Śląskim, Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

MAJ 2009
1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie z udziałem zarządów dróg.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci w okresie wakacyjnym.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

CZERWIEC 2009
1. Ocena zarządzania mieniem gminnym, wykorzystanie mienia gminnego oraz stan obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.
2. Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

SIERPIEŃ 2009
1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego i oraz erozji gruntów na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Zaproszeni: Dyrektor Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

WRZESIEŃ 2009
1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2009 roku.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.
2. Stan linii energetycznych i plany rozwoju na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

PAŹDZIERNIK 2009
Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zaproszeni: Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

LISTOPAD 2009
1. Analiza i ocena wykonania planu inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie za trzy kwartały 2009 roku.
Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.
2. Ocena funkcjonowania gminnych placówek kultury i rekreacji.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

GRUDZIEŃ 2009
Przyjęci budżetu na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 


 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM NA 2008 ROK

 


STYCZEŃ 2008 
- Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt. Zaproszeni: Komendant Gminny OSP, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej.
- Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej oraz tematów na sesję w 2008 roku.

 

LUTY 2008
- Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Zaproszeni goście: Dyrektor ZOZ Kłodzko, Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Kierownicy POZ, Dyrektor Centrum Zdrowia w Polanicy Zdroju.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

 

MARZEC 2008
-Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej i Policji.  
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
-Stan sieci gazowniczych i ewentualne plany rozwoju (drugostronne zasilanie).

 

KWIECIEŃ 2008
- Analiza i ocena budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2007 rok.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.
- Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z udziałem zarządów dróg.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

MAJ 2008
- Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Przygotowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

 

CZERWIEC 2008
- Ocena funkcjonowania Gminnych placówek kultury.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
- Ocena stanu rzek i potoków górskich na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Zaproszeni: Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

SIERPIEŃ 2008
- Omówienie spraw wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje wiejskie. Zaproszeni: Liderzy LGD.
 Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.
- Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza warunków socjalnych mieszkańców gminy.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

 

 WRZESIEŃ 2008
- Podsumowanie konkursu „Ocena posesji”
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku.
 Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
- Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

 

PAŹDZIERNIK 2008
- Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
- Stan linii energetycznych oraz zabezpieczenie gminy w energię elektryczną.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

LISTOPAD 2008
- Ocena realizacji działań inwestycyjnych oraz planów rozwojowych Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego. Realizację inwestycji omawia Pan Burmistrz.

 

GRUDZIEŃ 2008
- Budżet na 2009 rok.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2008 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.02.2009 16:26 Edycja dokumentu (Janina Suchodolska)
05.08.2008 09:17 Edycja dokumentu
05.08.2008 08:58 Utworzenie dokumentu.