wersja do wydruku Marek Stocki 10.07.2015 13:02

Rejestr zbiorów danych osobowych

Nazwa zbioru Data wpisania Data ostatniej aktualizacji Data wykreślenia Szczegóły zbioru
DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
EWIDENCJA PODATNIKÓW PŁATNIKÓW I DŁUŻNIKÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
EWIDENCJA WNIOSKÓW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 01.07.2015   aktywny pobierz
EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 01.07.2015   aktywny pobierz
KADRY-PŁACE 01.07.2015   aktywny pobierz
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 01.07.2015   aktywny pobierz
MONITORING WIZYJNY MIASTA 01.07.2015   aktywny pobierz
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ORAZ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR DECYZJI O NADANIU NUMERU PORZADKOWEGO NIERUCHOMOŚCI 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR INFORMACJI PUBLICZNEJ 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR INTERWENCJI 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR KWATER GRZEBALNYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR MANDATÓW KARNYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR SPRAW O WYKROCZENIA 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR SPRZEDAŻY, NABYCIA I ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR WŁAŚCICIELI PSÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR WYBORCÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR WYDANYCH DECYZJI O UZNANIU ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW 01.07.2015   aktywny pobierz
REJESTR ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 01.07.2015   aktywny pobierz
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY 01.07.2015   aktywny pobierz
UMOWY NAJMU LOKALI KOMUNALNYCH 01.07.2015   aktywny pobierz
URZĄD STANU CYWILNEGO 01.07.2015   aktywny pobierz
UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI 01.07.2015   aktywny pobierz
NEWSLETTER URZĘDU MIEJSKIEGO W STRONIU ŚLĄSKIM 05.04.2016   aktywny pobierz
DECYZJE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 19.08.2016   aktywny pobierz
DECYZJE W SPRAWIE UDZIELENIA DOPŁAT DO CZESNEGO DLA DOKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 19.08.2016   aktywny pobierz
REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 19.08.2016   aktywny pobierz
OPŁATA ADIACENCKA 20.09.2016   aktywny pobierz
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 20.09.2016   aktywny pobierz
POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI 20.09.2016   aktywny pobierz
REJESTR UPOWAŻNIEŃ SIO 20.09.2016   aktywny pobierz
RENTA PLANISTYCZNA 20.09.2016   aktywny pobierz
REJESTR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BUDOWY STUDNI 20.09.2016   aktywny pobierz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr zbiorów danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.10.2016 13:10 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
05.10.2016 13:09 Dodano załącznik "Rejestr wniosków o dofinansowanie
budowy studni..pdf"

(Marek Stocki)
20.09.2016 11:03 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
20.09.2016 11:00 Dodano załącznik "Renta planistyczna.pdf"
(Marek Stocki)
20.09.2016 11:00 Dodano załącznik "Rejestr upoważnień SIO.pdf"
(Marek Stocki)
20.09.2016 11:00 Dodano załącznik "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.pdf"
(Marek Stocki)
20.09.2016 11:00 Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf"
(Marek Stocki)
20.09.2016 11:00 Dodano załącznik "Opłata adiacencka.pdf"
(Marek Stocki)
19.08.2016 14:57 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.08.2016 14:56 Dodano załącznik "Realizacja obowiązku szkolnego.pdf"
(Marek Stocki)
19.08.2016 14:56 Dodano załącznik "Decyzje - dopłaty do czesnego.pdf"
(Marek Stocki)
19.08.2016 14:56 Dodano załącznik "Decyzje - kształcenie młodocianych
pracowników.pdf"

(Marek Stocki)
19.08.2016 14:55 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
05.04.2016 13:40 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
05.04.2016 13:38 Dodano załącznik "NEWSLETTER.pdf" (Marek Stocki)
07.08.2015 13:52 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
07.08.2015 13:40 Dodano załącznik "UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "URZĄD STANU CYWILNEGO.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "UMOWY NAJMU LOKALI KOMUNALNYCH.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA
RZECZ OBRONY.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE
PRZEWOZÓW.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR WYDANYCH DECYZJI O UZNANIU
ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU
CZŁONKÓW RODZINY.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR WYBORCÓW.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR WŁAŚCICIELI PSÓW.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:38 Dodano załącznik "REJESTR SPRZEDAŻY, NABYCIA I ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:36 Dodano załącznik "REJESTR SPRAW O WYKROCZENIA.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:36 Usunięto załącznik REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.pdf
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR MANDATÓW KARNYCH.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR KWATER GRZEBALNYCH.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR INTERWENCJI.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR DECYZJI O NADANIU NUMERU
PORZADKOWEGO NIERUCHOMOŚCI.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:35 Dodano załącznik "REJESTR DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ORAZ
OSÓB ZOBOWIĄZANYCH.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "MONITORING WIZYJNY MIASTA.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "KWALIFIKACJA WOJSKOWA.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "KADRY-PŁACE.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf"
(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "EWIDENCJA WNIOSKÓW DO CENTRALNEJ
EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(CEIDG).pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "EWIDENCJA PODATNIKÓW PŁATNIKÓW I
DŁUŻNIKÓW.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW
OSOBISTYCH.pdf"

(Marek Stocki)
07.08.2015 13:25 Dodano załącznik "DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
I NIEZABUDOWANYCH.pdf"

(Marek Stocki)
10.07.2015 13:02 Utworzenie dokumentu. (Marek Stocki)