Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje programu współpracy na 2016 r. Konsultacje trwają w dniach 19.10.-02.11.2015 r. i przebiegają w następujących formach:
 

1) zamieszczenie programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną, którą zainteresowane osoby mogą dostarczyć elektronicznie, faksem, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57- 550 Stronie Śląskie, fax. 74 811 77 32, e-mail: strategia@stronie.pl,

 

2) zamieszczenie programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55,

 

3) spotkanie z reprezentantami organizacji na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, w dniu 28.10.2015 r., o godz. 14.00. Podczas spotkania omówiona zostanie także bieżąca współpraca z organizacjami.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy na 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:16.10.2015 12:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 10:07