Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2.

Lipiec 2016:

 1. Baza turystyczna na terenie Gminy Stronie Śląskie ( prywatna – hotel Morawa i Furmanka ), oraz przygotowanie Zalewu w Starej Morawie do sezonu wakacyjnego – komisje wyjazdowe.

Sierpień  2016:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2016:

 1. Poziom opieki medycznej i socjalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2016:

 1. Seniorzy – Problemy osób starszych oraz opieka medyczna na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2016:

 1. Spotkanie z Zarządami Klubów Sportowych z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2016:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.


Komisja Budżetu i Finansów - 3.

Lipiec 2016:

 1. Analiza i ocena wykorzystania środków finansowych w roku budżetowym 2015 i I półroczu 2016 w Szkole Podstawowej w Stroniu Śl. i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śl.

Sierpień  2016:

 1. Analiza i ocena wykorzystania środków finansowych w roku budżetowym 2015 i I półroczu 2016 w Przedszkolu Miejskim i Żłobku w Stroniu Śl.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.
 
Wrzesień 2016:

 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za pierwsze półrocze 2016 roku.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2016:

 1. Analiza wysokości proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych za 2017 rok. Analiza założeń finansowych na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2016:

 1.  Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2016:

 1. Zapoznanie się i omówienie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.


Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4.

Lipiec 2016:

 1. Ocena porządku i czystości na terenie gminy Stronie Śląskie.

 2. Ocena bezpieczeństwa na zalewie, placach zabaw.
 
Sierpień  2016:

 1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2016:

 1. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy Stronie Ślaskie za I półrocze 2016 roku.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2016:

 1. Zainicjowanie dyskusji nad ukształtowaniem przestrzeni publiznej miasta Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.
 
Listopad 2016:

 1. Zapoznanie się i ocena wniosków złożonych do budżetu gminy Stronie Śląskie w zakresie infrastruktury na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2016:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Stronie Ślaskie na 2017 rok.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5.

 Lipiec 2016:

 1. Ocena funkcjonowania kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Stronie Śląskie (komisja wyjazdowa – część I).

 2. Ocena funkcjonowania kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Stronie Śląskie (komisja wyjazdowa – część II).

Sierpień  2015:

 1. Spotkanie z Burmistrzem Stronia Śląskiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Lądek Zdrój na temat problemów związanych z drogami będącymi  własnością Nadleśnictwa, a użytkowanych przez mieszkańców gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Wrzesień 2016:

 1. Analiza problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Październik 2016:

 1. Spotkanie z przedsiębiorcami na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych na terenie gminy Stronie Śląskie.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Listopad 2016:

 1. Analiza wniosków do budżetu na rok 2017 złożonych przez sołectwa..

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Grudzień 2016:

 1. Analiza projektu budżetu na rok 2017.

 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia - 2.

 Styczeń 2016

 1. Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w gminie Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2016

 1. Zapoznanie się ze sposobem realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wydatkowanie środków z funduszu pozyskanych środków z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2015 oraz projekt wydatków na 2016 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2016

 1. Stan obiektów oświatowych oraz działalność placówek oświatowych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2016

 1. Analiza regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i naukowych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2016

 1. Analiza z wykonania budżetu gminy Stronie  Śląskie za 2015 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2016

 1. Program zdrowotny, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz ochrona zdrowia na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Stronie Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Budżetu i Finansów - 3.

 Styczeń 2016

 1. Analiza wykorzystania środków udzielonych dla klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych w 2015 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2016

 1. Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych instytucji kultury za 2015 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2016

 1. Analiza i ocena wykorzystania mienia komunalnego oraz formy zbycia i nabycia przez gminę w 2015 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2016

 1. Analiza ulg i umorzeń podatku oraz innych należności i zobowiązań, egzekucja ich  wobec gminy Stronie Śląskie w 2015 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2016

 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy Stronie  Śląskie za 2015 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2016

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pod względem finansowym w 2015 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 4.

 Styczeń 2016

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności straży miejskiej i policji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2016

 1. Analiza zabezpieczenia gminy pod względem przeciwpożarowym oraz stan wyposażenia jednostek OSP  na terenie gminy Stronie Ślaskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2016

 1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2016

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2016

 1. Ocena realizacji budżetu za 2015 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2016

 1. Ocena porządku i czystości na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego - 5.

 Styczeń 2016

 1. Zimowe utrzymanie dróg wiejskich na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Luty 2016

 1. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
  w sprawie organizacji III Gminnych Stołów Wielkanocnych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Marzec 2016

 1. Spotkanie z przedstawicielami Gospodarstw agroturystycznych na temat funkcjonowania agroturystyki na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień 2016

 1. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Maj 2016

 1. Ocena realizacji budżetu za 2015 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec 2016

 1. Spotkanie z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi.
 2. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2016 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:04.01.2016 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:26.10.2016 07:46