PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2016 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

 w poszczególnych miesiącach 2016 roku

 

STYCZEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności straży miejskiej i policji.
 2. Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia gminy stronie Śląskie pod względem przeciwpożarowym
  oraz stan wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy.

MARZEC

 1. Ocena stanu bezrobocia  na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

KWIECIEŃ

 1. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie gminy Stronie Śląskie.

MAJ

 1. Analiza z wykonania Budżetu gminy stronie Śląskie za rok 2015.

CZERWIEC

 1. Ocena stanu służby zdrowia na terenie gminy Stronie Śląskie.
 2. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w gminie Stronie Śląskie.

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2016/2017.

WRZESIEŃ:

1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.

2. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2016 r.

PAŹDZIERNIK:

1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2015/2016 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.

2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2015 rok.

LISTOPAD:

1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

GRUDZIEŃ:

1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:04.01.2016 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:11.08.2016 09:17