Zarządzenie Nr 341/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny oferty na dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej, protokół z posiedzenia komisji konkursowej oraz Zarządzenie Nr 344/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wkład własny dla Fundacji Przemian Społecznych Zmiana.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie dotacji na wkład własny dla Fundacji Przemian Społecznych Zmiana na realizację zadania "Nasze zadanie - moje działanie" w ramach konkursu na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:08.08.2016 10:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:08.08.2016 10:27