Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji programu współpracy na 2017 r. Konsultacje trwają w dniach 9 - 23.11.2016 r. i przebiegają w następujących formach:

1) zamieszczenie programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną, którą zainteresowane osoby mogą dostarczyć elektronicznie, faksem, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57- 550 Stronie Śląskie, fax. 74 811 77 32, e-mail: strategia@stronie.pl, do dnia 23.11.2016 r.,


2) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55,

 
3) spotkanie z reprezentantami organizacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, w dniu 17.11.2016 r., o godz. 12.00. Podczas spotkania omówiona zostanie także bieżąca współpraca z organizacjami.

 

Zapraszamy!

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy na 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:09.11.2016 14:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:09.11.2016 15:03