PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2017 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2017 roku

 

STYCZEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim. 

MARZEC

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

  Zaproszeni: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

   

KWIECIEŃ

 1. Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.

  Temat przygotuje Komisja Rozwoju Gospodarczego.

  Zaproszeni: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji  i Integracji Społecznej, Starosta Powiatu Kłodzkiego, Przedstawiciel Kłodzkiej Podstrefy Ekonomicznej.

MAJ

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2013 rok.

  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym  w gminie Stronie Śląskie.

  Temat przygotowują dyrektorzy szkół oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2017/2018.

                Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

WRZESIEŃ:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje na drogach w 2017 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

               Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
               Zaproszeni: zarządcy dróg.

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 r.

               Temat przygotowuje Komisja Budżetu i Finansów.

PAŹDZIERNIK:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2016/2017 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2016 rok.

LISTOPAD:

 1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie szczególnie w zakresie opieki medycznej po godz.18:00 w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz ratownictwa medycznego.

                Zaproszeni: Starosta Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor ZOZ Kłodzko, Prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju, NFZ Wrocław, Kierownicy Niepublicznego ZOZ w Stroniu Śląskim.

GRUDZIEŃ:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:02.01.2017 14:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:16.10.2017 12:01