Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zarządzenie nr 462/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

1. Sołectwo Bolesławów:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Bolesławów.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolesławów.

2. Sołectwo Goszów:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Goszów.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Goszów.

3. Sołectwo Kamienica:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Kamienica.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamienica.

4. Sołectwo Kletno:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Kletno.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kletno.

5. Sołectwo Nowy Gierałtów:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Gierałtów.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowy Gierałtów.

6. Sołectwo Stara Morawa:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Stara Morawa.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stara Morawa.

7. Sołectwo Stary Gierałtów:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Stary Gierałtów.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stary Gierałtów.

8. Sołectwo Strachocin:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Strachocin.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strachocin.

9. Sołectwo Stronie Wieś:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie Statutu Sołectwa Stronie Wieś.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stronie Wieś.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:15.02.2017 09:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Zaucha
Data aktualizacji:18.08.2017 13:33