wersja do wydruku 08.08.2008 10:43

Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2006 roku

 

Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie .rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane w Kamienicy i Bolesławowie.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicy Morawka.

specyfikacja.pdf

Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf
Projekt budowlany.pdf
Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf
Ogłoszenie.pdf
Kosztorys ślepy.pdf
Formularz ofertowy.pdf

 


 

Przetarg na lokal użytkowy w Stroniu Śl. przy ul. Morawka 31.rtf

 


 

Przetarg na działki w Stroniu Wsi i Bolesłwowie .doc

 


 

Przetarg pisemny na działke w Stroniu Śl..doc

 


 

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego ulicy Morawka w Stroniu Śląskim.

Specyfikacja.pdf

Specyfikacja techniczna_StronieSl_Morawka.pdf

Projekt budowlany.pdf

Ogłoszenie.pdf

Plan zagospodarowania terenu i schemat ideowy.pdf
Kosztorys ślepy.pdf

Formularz ofertowy.pdf
Wzór umowy.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Ogłoszenie.pdf
Specyfikacja.pdf

Wzór umowy.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów..rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont koryta rzeki Morawki w rejonie kładki dla pieszych pomiedzy ul. Nadbrzeżną i ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim

ogłoszenie o przetargu.PDF
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF

 przedmiar robót.pdf
opis technicznych.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
ogłoszenie o zawarciu umowy na remont koryta rzeki Morawki.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Sl.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

ogłoszenie o przetargu.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF
wyjaśnienia związane z treścią swiz.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki kołowej

rozstrzygniecie_przetargu-koparka.pdf

SIWZ_.pdf
Oswiadczenie_z_art._22_ust.1_o_uprawnieniu_do_udzielenia_zamowienia.pdf
Oswiadczenie_z_art._24_o_niewykluczeniu.pdf
specyfikacja_techniczna.pdf
wzor_oferty_na_dostawe.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim

 

rozstrzygniecie_przetargu.pdf

 

Ogloszenie o zmianach w SIWZ i wzorze umowy.pdf
SIWZ-PBW_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow_w_Stroniu_Sl.pdf
Badania analityczne.pdf
Dokumentacja fotograficzna.pdf
Specyfikacja techniczna.pdf
Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_10.pdf
Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego.tif
Skan rysunku-plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-przekrój technologiczny przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-pompownia i komora krat-Strachocin.tif
Skan rysunku-osadnik wstępny-Strachocin.tif

 


 

Przetarg na działki pod budowę wyciągu narciarskiego. Termin przetargu 27.10.2006r.

ZB762.Ogłoszenie o przetargu na działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na działki budowlane w Stroniu Śl. i Bolesławowie. Termin przetargu 11.09.2006r.

Ogłoszenie ZB 752.Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl.10.08.06.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizacji centrali wentylacyjnej basenu w Stroniu Śl.

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji basenu.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.PDF
przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania robót.PDF
zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizacje centrali wentylacyjnej basenu.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na budowę drogi we wsi Stara Morawa

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi we wsi St Morawa.PDF
specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę drogi we wsi Stara Morawa.PDF
projekt budowlany.pdf
przedmiar robót.pdf

specyfikacja techniczna budowy drogi w St Morawie.PDF
zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
ogłoszenie o zawarciu umowy na budowe drogi gminnej w Starej Morawie.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim

Ogloszenie o zmianie terminu robot-1.pdf
SIWZ -PBW modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stroniu..pdf
Badania analityczne.pdf

Dokumentacja fotograficzna.pdf
Specyfikacja techniczna.pdf

Wzór umowy - załącznik nr 10.pdf
Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego.tif
Skan rysunku-plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-przekrój technologiczny przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif
Skan rysunku-pompownia i komora krat-Strachocin.tif
Skan rysunku-osadnik wstępny-Strachocin.tif


 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dzierżawę lokalu z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Ogłoszenie.pdf 

Przetarg na działkę rolną o pow. 4700m2

Ogłoszenie o przetargu na dz.nr 296.1w St. Gierałtowie .doc

 


 

Przetarg na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie.PDF
specyfikacja.PDF
projekt drogi i specyfikacja techniczna.PDF
rysunki drogi.PDF

 Przetarg na działkę niezabudowaną w Starej Morawie.

 Przetarg na działkę -Stara Morawa .doc 

ogłoszenie o przetargu na modernizację ul. Polnej.PDF

 


 

ogłoszenie o przetargu na modernizacje drogi we wsi St Gierałtów.PDF

 


 

ogłoszenie o przetargu na konserwację rzeźb we wsi Bolesławów.PDF

 ogłoszenie o przetargu na turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - I etap.PDF

 ogloszenie o przetargu na modernizacje Szkoly podstawowej w Stroniu Sl.PDF

 


 

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 68.

Przetarg nieograniczony na nier. zabudowaną dz. nr 550-1 ul.kościuszki 68.rtf

 


 

Ogłoszenie przetargu ofert na modernizację budynku w Stroniu Śl. przy ul. Mickiewicza 2.

Ogłoszenie o przetargu na modernzacje budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śl.rtf

 


 

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem portierni w Stroniu Śl. przy ul. Morawka.

 Przetarg na dz. 554-89.rtf

 


 

Przetarg ustny nieograniczony na lokale położone w budynku wielomieszkaniowym w Stroniu Śl. przy ul. Morawka 31. Przetarg na lokale przy ul.Morawka 31 .rtf

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki zabudowanej w Stroniu Śl.

 Przetarg na dz. zabudowaną - Kościuszki 68.rtf 

Przetarg na działki budowlane . W ofercie 15 działek budowlanych połozonych w atrakcyjnych miejscach Gminy. Treść ogłoszenia w załączonym pliku.

 Przetarg na działki w Gminie Stronie Śl. .rtf

 

 


 

Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie, oraz przewóz tych dzieci ze szkoły do domu w okresie od 1.09.2006 do 30.06.2008 roku.

Ogłoszenie o przetargu dowóz dzieci.pdf

specyfikacja dowóz dzieci.pdf

Wzór umowy dowóz dzieci.pdf

formularz ofertowy dowoz dzieci.pdf

wyjaśnienie SIWZ.pdf

 Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na zakup zadaszenia – hali namiotowej

Ogłoszenie o przetargu.PDF

specyfikacja.PDF

załącznik nr 1.PDF

załącznik nr 2.PDF

załącznik nr 3.PDF

 


 

Ogłoszenie o przetargu na działkę zabudowaną w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 68

Ogłoszenie o przetargu - nier. zabudowana przy ul. Kościuszki 68 w Stroniu Śl. .doc

 Ogłoszenie o przetargu na działki nie zabudowane St. Gierałtowie. i w Stroniu Śl.

 Ogłoszenie o pzetargu na działki nie zabudowane w Starym Gierałtowie.doc

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odśnieżanie dróg gminnych i wiejskich w sezonach zimowych 2006-2007 i 2007 – 2008.

 Ogłoszenie o zamówieniu - odśnieżanie.pdf

Specyfikacja - odśnieżanie dróg gminnych.pdf

Wzór umowy - odśnieżanie.pdf

formularz ofertowy - odśnieżanie.pdf

 Dyrektor Gimnazjum w Stroniu Śląskim ogłasza przetarg na wydzierżawienie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 Przetarg na dzierżawę lokalu w Gimnazjum.pdf

 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.08.2008 10:56 Edycja dokumentu
11.08.2008 10:53 Edycja dokumentu
11.08.2008 10:48 Edycja dokumentu
11.08.2008 10:29 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane w
Bolesławowie .rtf"

11.08.2008 10:29 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane w
Kamienicy i Bolesławowie.rtf"

11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "specyfikacja.pdf"
11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Specyfikacja
techniczna_StronieSl_Morawka.pdf"

11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Projekt budowlany.pdf"
11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Plan zagospodarowania terenu i schemat
ideowy.pdf"

11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Kosztorys ślepy.pdf"
11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Przetarg na lokal użytkowy w Stroniu
Śl[1]. przy ul. Morawka 31.rtf"

11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Przetarg na działki w Stroniu Wsi i
Bolesłwowie .doc"

11.08.2008 10:28 Dodano załącznik "Przetarg pisemny na działke w Stroniu
Śl[1]..doc"

11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Specyfikacja
techniczna_StronieSl_Morawka.pdf"

11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Projekt budowlany.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Plan zagospodarowania terenu i schemat
ideowy.pdf"

11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Kosztorys ślepy.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 10:22 Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "Formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów[1]..rtf"

11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.PDF"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.PDF"

11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "przedmiar robót.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "opis technicznych.pdf"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.PDF"
11.08.2008 10:17 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na remont
koryta rzeki Morawki.PDF"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.PDF"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.PDF"
11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.PDF"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "wyjaśnienia związane z terścią
swiz.PDF"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "rozstrzygniecie_przetargu-koparka.pdf"
11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "SIWZ_.pdf"
11.08.2008 10:08 Dodano załącznik
"Oswiadczenie_z_art[1]._22_ust.1_o_uprawnieniu_do_udzielenia
_zamowienia.pdf"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik
"Oswiadczenie_z_art[1]._24_o_niewykluczeniu.pdf"

11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "specyfikacja_techniczna.pdf"
11.08.2008 10:08 Dodano załącznik "wzor_oferty_na_dostawe.pdf"
11.08.2008 10:05 Edycja dokumentu
11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "rozstrzygniecie_przetargu.pdf"
11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "Ogloszenie o zmianach w SIWZ i wzorze
umowy.pdf"

11.08.2008 09:43 Dodano załącznik
"SIWZ-PBW_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow_w_St
roniu_Sl.pdf"

11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "Badania analityczne.pdf"
11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "Dokumentacja fotograficzna.pdf"
11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna.pdf"
11.08.2008 09:43 Dodano załącznik "Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_10.pdf"
11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany
z komorą osadu czynnego.tif"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Skan rysunku-plan sytuacyjny
oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Skan rysunku-przekrój technologiczny
przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Skan rysunku-pompownia i komora
krat-Strachocin.tif"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik
wstępny-Strachocin.tif"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "ZB762.Ogłoszenie o przetargu na
działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie ZB 752.Przetarg na działki
budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl.10.08.06.rtf"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na modernizację
wentylacji basenu.PDF"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.PDF"

11.08.2008 09:39 Dodano załącznik "przedmiar i specyfikacja techniczna
wykonania robót.PDF"

11.08.2008 09:34 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.PDF"
11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na
modernizacje centrali wentylacyjnej basenu.PDF"

11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi we wsi
St Morawa.PDF"

11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia na budowę drogi we wsi Stara Morawa.PDF"

11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "projekt budowlany.pdf"
11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "przedmiar robót.pdf"
11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "specyfikacja techniczna budowy drogi w
St Morawie.PDF"

11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.PDF"
11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na budowe
drogi gminnej w Starej Morawie.PDF"

11.08.2008 09:33 Dodano załącznik "Ogloszenie o zmianie terminu
robot-1.pdf"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "SIWZ -PBW modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Stroniu[1]..pdf"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Badania analityczne.pdf"
11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Dokumentacja fotograficzna.pdf"
11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna.pdf"
11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Wzór umowy - załącznik nr 10.pdf"
11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany
z komorą osadu czynnego.tif"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Skan rysunku-plan sytuacyjny
oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Skan rysunku-przekrój technologiczny
przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Skan rysunku-pompownia i komora
krat-Strachocin.tif"

11.08.2008 09:27 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik
wstępny-Strachocin.tif"

11.08.2008 09:14 Edycja dokumentu
11.08.2008 09:07 Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
11.08.2008 09:07 Dodano załącznik "załącznik nr 1.PDF"
08.08.2008 13:41 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
08.08.2008 13:41 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
08.08.2008 13:09 Dodano załącznik
"SIWZ-PBW_modernizacji_i_rozbudowy_oczyszczalni_sciekow_w_St
roniu_Sl.pdf"

08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Badania analityczne.pdf"
08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Dokumentacja fotograficzna.pdf"
08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna.pdf"
08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_10.pdf"
08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany
z komorą osadu czynnego.tif"

08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Skan rysunku-plan sytuacyjny
oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif"

08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Skan rysunku-przekrój technologiczny
przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif"

08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Skan rysunku-pompownia i komora
krat-Strachocin.tif"

08.08.2008 13:09 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik
wstępny-Strachocin.tif"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "ZB762.Ogłoszenie o przetargu na
działki przeznaczone pod budowe wyciagu narciarskiego.rtf"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "Ogłoszenie ZB 752.Przetarg na działki
budowlane w Bolesławowie i Stroniu Śl.10.08.06.rtf"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na modernizację
wentylacji basenu.PDF"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.PDF"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "przedmiar i specyfikacja techniczna
wykonania robót.PDF"

08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.PDF"
08.08.2008 13:04 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na
modernizacje centrali wentylacyjnej basenu.PDF"

08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "ogłoszenie o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi we wsi
St Morawa.PDF"

08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia na budowę drogi we wsi Stara Morawa.PDF"

08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "projekt budowlany.pdf"
08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "przedmiar robót.pdf"
08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "specyfikacja techniczna budowy drogi w
St Morawie.PDF"

08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.PDF"
08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na budowe
drogi gminnej w Starej Morawie.PDF"

08.08.2008 12:57 Dodano załącznik "Ogloszenie o zmianie terminu
robot-1.pdf"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "SIWZ -PBW modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Stroniu[1]..pdf"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Badania analityczne.pdf"
08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Dokumentacja fotograficzna.pdf"
08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna.pdf"
08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Wzór umowy - załącznik nr 10.pdf"
08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik wtórny zblokowany
z komorą osadu czynnego.tif"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Skan rysunku-plan sytuacyjny
oczyszczalni ścieków w Strachocinie.tif"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Skan rysunku-przekrój technologiczny
przez oczyszczalnię ścieków w Strachocinie.tif"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Skan rysunku-pompownia i komora
krat-Strachocin.tif"

08.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Skan rysunku-osadnik
wstępny-Strachocin.tif"

08.08.2008 12:23 Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
08.08.2008 12:23 Dodano załącznik "załącznik nr 1.PDF"
08.08.2008 11:29 Edycja dokumentu
08.08.2008 11:00 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
08.08.2008 11:00 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu na dz.nr 296.1w
St. Gierałtowie .doc"

08.08.2008 11:00 Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia.pdf"

08.08.2008 11:00 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetragu nieograniczonym
na modernizację drogi gminnej we wsi Stronie.PDF"

08.08.2008 11:00 Dodano załącznik "specyfikacja.PDF"
08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "projekt drogi i specyfikacja
techniczna.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "rysunki drogi.PDF"
08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "Przetarg na działkę -Stara Morawa
.doc"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu na modernizację
ul. Polnej.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu na modernizacje
drogi we wsi St Gierałtów.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu na konserwację
rzeźb we wsi Bolesławów.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu na turystyczne
zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - I etap.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "ogloszenie o przetrgu na modernizacje
Szkoly podstawowejw Stroniu Sl.PDF"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "Przetarg nieograniczony na nier.
zabudowaną dz. nr 550-1 ul.kościuszki 68.rtf"

08.08.2008 10:58 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu na modernzacje
budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śl.rtf"

08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Przetarg na dz. 554-89.rtf"
08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Przetarg na lokale przy ul.Morawka 31
.rtf"

08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Przetarg na dz. zabudowaną -
Kościuszki 68.rtf"

08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Przetarg na działki w Gminie Stronie
Śl. .rtf"

08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu dowóz
dzieci.pdf"

08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "specyfikacja dowóz dzieci.pdf"
08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Wzór umowy dowóz dzieci.pdf"
08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "formularz ofertowy dowoz dzieci.pdf"
08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu.PDF"
08.08.2008 10:52 Dodano załącznik "specyfikacja.PDF"
08.08.2008 10:43 Utworzenie dokumentu.