wersja do wydruku 08.08.2008 13:23

Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2007 roku

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł

 

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf

wyjaśnienia.pdf

ogłoszenie o przetargu.pdf

SIWZ.pdf

 


 

Przetarg na lokale mieszkalne do adaptacji w St.Gierałtowie 14.doc 

Przetarg na działki budowlane przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śl.doc
 
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śl. obręb Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica


zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf

zmiana terminu składania ofert.pdf

zwaiadomienie o proteście.pdf

protesty.pdf

zmiana SIWZ.pdf

wyjaśnienia wziązane z terścią SIWZ.pdf

ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik graficzny.pdf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane.

 

Przetarg na działki budowlane.doc

 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowo-osobowego


ogłoszenie o przetargu.pdf

specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

formularz ofertowy.pdf

sprostowanie do przetargu.pdf

sprostowanie nr 2.pdf

informacja o najkorzystniejszej ofercie.doc

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu modernizacji układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na osiedlu Morawka w Stroniu Śąskim.

 

zawiadomienie o wyborze projekt Morawka.pdf

ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
załącznik graficzny.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na działki budowlane przeznaczone pod zabudowę związaną z funkcją usługową  ( wyciąg narciarski , kolej linowa) oraz turystyki wraz z niezbędnymi obiektami i infrastruktura techniczną 

 

Przetarg na działki budowlane.doc 

 Przetarg nieograniczony na działki budowlane przeznaczone pod działalność handlu i gastronomii , sportu i rekreacji oraz obsługi turystyki . Treść ogłoszenia w załączniku

 

  Przetarg na działki budowlane w w Stroniu Śl.doc

 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie.


zawiadomienie o wyborze.pdf

ogłoszenie BIP projekty dróg i mostów.pdf

SIWZ peojekty dróg i mostów.pdf
 


 

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego wsi Młynowiec

 

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

OświetlenieMłynowiecPrzedmiar.pdf

opis projekt oświetlenie Młynowiec.pdf

RysNr 1E plan zagosp Młynowiec.pdf

RysNr 2E schemat oświetlenia Młynowiec.pdf

STWiOR Młynowiec.pdf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane w Stroniu Śl. i okolicznych miejscowościach.

 

 Przetarg na działki budowlane.doc 
 


 

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w sezonie zimowym 2007/2008.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

specyfikacja.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

oświadczenie art. 22.pdf

 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 

 Przetarg na lokal mieszkalny - Kościuszki 26.doc 

Przetarg na działki budowlane Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostwę fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławowie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na dostawę wozu pożarniczegio.doc

 

ogłoszenie o przetargu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia.pdf

wyjaśnienia.pdf

 


 

 PRZETARG NA USŁUGI GEODEZYJNE .rtf 

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Kamienica

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 dokumentacja techniczna kanalizacja sanitarna.pdf

4 dokumentacja techniczna sieć wodociągowa.pdf

5 przedmiar robót kanalizacja sanitarna .pdf

6 przedmiar robót sieć wodociągowa.pdf

7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót kanalizacja sanitarna.pdf

8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sieć wodociagowa.pdf

wyjaśnienia.pdf 

 


 

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni na terenach

komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2008 i 2009 roku.

 

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja.pdf

Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na:

1. odbudowę drogi w Stroniu Wsi dz. Nr 130,131

2. odbudowę drogi we wsi Stara Morawa dz. Nr 122

3. odbudowę mostu w ciągu drogi Nr 75 we wsi Stary Gierałtów

 

1. ogłoszenie o przetargu.pdf

2. SIWZ.pdf

6. dokumentacja techniczna odbudowy dr Nr 130,131.pdf

7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dr 130,131.pdf

8. przedmiar robót odbudowy dr Nr 130 131.pdf

6a. dokumentacja techniczna odbudowy dr nr 122.pdf

7a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dr Nr 122.pdf

8a. przedmiar robót odbudowy dr Nr122.pdf

6b. dokumentacja techniczna odbudowy mostu w ciagu dr Nr 75.pdf

7b. Specyfikacja techniczna odbudowy mostu w ciągu dr Nr 75.pdf

8b przedmiar robót odbudowy mostu w ciagu dr Nr 75.pdf

zawiadomienie o wyborze.pdf
 

 


 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Przetarg na działki pod budowę garaży.rtf

 


 

Przetarg na lokal mieszkalny

 

PRZETARG-LOKAL MIESZKALNY ul.Kościuszki 28 .rtf

 


 

 Przetarg na atrakcyjną działkę budowlaną  Przetarg-Krzyżnik .rtf

 


 

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie.

 

ogłoszenie lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

specyfikacja lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

formularz ofertowy lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.doc
  

Remont ul. Kościelnej we wsi Bolesławów na dz. nr 155 i 157/1

 

ogłoszenie o zawarciu umowy na remont ul Kościelenej w Bolesławowie.pdf

modyfikacja SIWZ ul. Kościelna.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 Cz. I dok. proj. - Kościelna Bolesławów.pdf

4 Cz II dok. proj. - Koscielna Boleslawów.pdf

5 Cz I rysunki.pdf

6 Cz. I przekroje .pdf

7 Cz. II rysunki droga 157.pdf

8 Cz. I koszt. ofertowy - Kościelna Bolesławów.pdf

9 Cz. II przedmiar robót.pdf

10 specyfikacje techniczne - Kościelna Bolesławów.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont mostu we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi gminnej dz. nr. 120/1.

 

ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę mostu we wsi Nowa Morawa.pdf

modyfikacja SIWZ most.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 PROJEKT - OPIS.pdf

4 projeklt_rysun.pdf

5 STWiOR.pdf

6 PRZEDMIAR ROBÓT -MOST NOWA MORAWA.pdf

zawiadomienie o wyborze most Nw. Morawa.pdf

 Dostawa fabrycznie nowego lekiego samochodu pożarniczego na potrzeby Gminy Stronie Śl.

 

ogłoszenie lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

SIWZ.pdf

formularz ofertowy lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.doc

  przetarg-samochód .rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane.

 

Przetarg na działki budowlane w Gminie Stronie Śl..rtf 

Przetarg na dz. przy ul. Polnej .rtf

 


 

 Przetarg na halę namiotową - zadaszenie

 

Informacja o wyniku przetargu na zadaszenie.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu III.pdf

załącznik nr 1 PWD III.doc lub załącznik nr 1 PWD III.odt

Załącznik Nr 2 SS PWD III.pdf

załacznik nr 3 umowa zadaszenie III.pdf

specyfikacja III.pdf


 


 

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych

przetarg na dzierżawę .rtf

 


 

 Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego DEWOO ESPERO rocznik 1997

przetarg na samochód .rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont mostu we wsi Stary Gierałtów


 zawiadomienie o wyborze most.pdf

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki.pdf

3 przedmiar robót.pdf

4 STWiOR.pdf

5 PROJEKT - opis.pdf
6 PROJEKT - RYSUNKI.pdf


 


 

 Przetarg na halę namiotową - zadaszenie

 

PROTOKÓŁ ZP 2 Interreg PWD II.pdf

Ogłoszenie o przetargu II.pdf

specyfikacja II.pdf

załącznik nr 1 PWD II.odt lub załącznik nr 1 PWD II.doc

Załącznik Nr 2 SS PWD II.pdf

załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.odt lub załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.doc

  

Przetarg na budowę placu zabaw w Stroniu Śląskim na terenie Parku Miejskiego

 

odpowiedź na zapytanie.pdf

mapka styt-wys.pdf

oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Umowa zał.2 .rtf

Specyfikacja.rtf

 Formularz ofertowy zał 1.rtf

 mapka terenu pod plac zabaw.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów

 

zawiadomienie o wyborze St. Gierałtów dr nr 28.pdf

 

 1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 Dokumentacja projektowa droga - Stary Gieraltów.pdf

4 droga SST.pdf

5 Kosztorys ofertowy droga.pdf

6 Kan san St. Gier -przedmiar.pdf

7 rysunek kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie.pdf

  


 

Przetarg nieograniczony na dostawę zadaszenia - hali namiotowej

 

Protokół WYNIK PRZETARGU zadaszenie INTERREG.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1.odt lub załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.pdf

załacznik nr 3.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi we wsi Nowy Gierałtów na działkach Nr 100,105,106/1.

 

zawiadomienie o wyborze N. Gierałtów.pdf

wyjaśnienia1.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

Opis techniczny droga.pdf

pro drog1.pdf

pro drog2.pdf

Specyfikacje drogowe.pdf

Kosztorys ślepy- droga.pdf

Specyfikacje kan san.pdf

proj kan san.pdf

Przedmiar Kan san N. Gier.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

zawiadomienie o wyborze oferty Szkoła Podstawowa.pdf

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

Opis techniczny do projektu remontu szkoły podstawowej.pdf

PRZEDMIAR - SZKOŁA PODSTAWOWA -.pdf

rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf

rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf

ST wyk. i odb. robót bud Sz.p..pdf

szczegóły węzłów sanitarnych na piętrach - wystrój wnętrz.pdf

szczegóły węzłów sanitarnych w piwnicy - wystój wnętrz.pdf

 Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Kamienicy .rtf

 


 

 Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce nr 26

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

 

ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie przez Zamawiającego błędów terminowych.pdf

1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2. SIWZ.pdf

3. Dokumentacja projektowa.pdf

4. Specyfikacje dr 26.pdf

5. Przedmiar robót.pdf

 
Przetarg na działki pod zabud. garażami na ul. Polnej w Stroniu Śl. .rtf 
 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu dla Gminy Stronie Śląskie

 

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

odpowiedź na zapytanie.PDF

ogłoszenie o przetargu.PDF

SIWZ.PDF

formularz ofertowy.doc

 


Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie  - II etap pomosty wędkarskie

 

zawiadomie o wyborze oferty.PDF

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

RYS. POMOSTÓW.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

wyjasnienia do SIWZ.pdf

 


 

Remont budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim - Etap I

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

B1.1 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.2 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.3 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.4 dok. proj. rob. bud.pdf

B2 Spec tech.pdf

B3 Przedmiar RB.pdf

E1 dok. proj inst elekt..pdf

E2 Spec Techn.pdf

E3 Przedmiar RE.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane położone w : Strachocinie , Goszowie i Stroniu Śląskim 

PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE .rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminej w Stroniu Wsi na działce nr 151/2.

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 form of.pdf

załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf

załącznik nr 3 wykaz osób i podm.pdf

załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót.pdf

załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf

załącznik nr 6 dokumentacja techniczna.pdf

załącznik nr 6a Arkusze obliczeniowe.pdf

załącznik nr 6b rysunki drogi .pdf

załącznik nr 7 Specyfikacje techn dr 151-2.pdf

załącznik nr 8 przedmiar.pdF

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 


 

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, szkoleniowo-informacyjną, promującą Jaskinię w Kletnie oraz Gminę Stronie Śląskie

 

na dzierzawe lokalu.pdf

 


 

Przetarg na opracowanie projektu infrastruktury technicznej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim

 

zmiana SIWZ.PDF

ogłoszenie.PDF

SIWZ.PDF

mapka.PDF

Os Morawka zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 

Przetarg nieogranicznony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminy Stronie Śląskie

 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF

ogłoszenie o zamówieniu.PDF

SIWZ.PDF

formularz ofertowy.doc

umowa.PDF

oświadczenie.doc

odpowiedź na zapytanie do SIWZ.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim - Etap III

 

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Opis techniczny do projektu remontu szkoły podstawowej.pdf
ST wyk. i odb. robót bud Sz.p..pdf

Przedmiar rob. bud. etap III.pdf
rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf

rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf
rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf
szczegóły węzłów sanitarnych w piwnicy - wystój wnętrz.pdf

szczegóły węzłów sanitarnych na piętrach - wystrój wnętrz.pdf
Opis techn sieci teletech.pdf

Sp.Tech sieci teletech.pdf

Obmiary sieci teletech. SzPS.pdf

Visio-a3 piwnice-LAN.tel.TV.pdf

Visio-a3 parter- LAN.tel.TV.pdf

(Visio-a3 I pi_352tro-LAN.tel.TV.pdf

(Visio-a3 II pi_352tro-LAN.tel.TV.pdf

wyjaśnienia.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 


 

Przetarg na lokal użytkowy Przetarg-lokal użytkowy St. Gierałtowie nr 14.rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane. PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego w latach 2007-2009.

 

ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf
Wzór umowy.pdf

formularz ofertowy.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

 


 

Zarządzeniem nr 41/07 z dnia 25 stycznia 2007r. Burmistrz Stronia Śląskiego  odwołuje ogłoszony Zarządzeniem nr 30/07 z dnia 4 stycznia 2007r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych , połozonych we wsi Bolesławów . odwołanie przetargu dotyczy tylko niżej wymienionych działek nr 110/5 ,110/6 , 110/7 , 110/8 .

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 

zawiadomienie o zawarciu umowy.PDF

zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie projektów.PDF
wyjaśnienia dot. siwz.PDF

ogłoszenie BIP projekty dróg i mostów.pdf

SIWZ projekty dróg i mostów.pdf
Załącznik drogi-część graficzna.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetrg nieograniczony na na remont mostu we wsi Stary Gierałtów w ciągu drogi Nr 28

 


 

Przetarg-St.Gieraltów 14 .doc

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.08.2008 08:41 Edycja dokumentu
11.08.2008 15:38 Edycja dokumentu
11.08.2008 15:33 Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu
przetargu.pdf"

11.08.2008 15:32 Dodano załącznik "wyjaśnienia.pdf"
11.08.2008 15:32 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.pdf"
11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "Przetarg na lokale mieszkalne do
adaptacji w St[1].Gierałtowie 14.doc"

11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane przy
ul[1].Sudeckiej w Stroniu Śl.doc"

11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze
najkorzystnieszej oferty.pdf"

11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "zmiana terminu składania ofert.pdf"
11.08.2008 15:31 Dodano załącznik "zwaiadomienie o proteście.pdf"
11.08.2008 15:30 Dodano załącznik "protesty.pdf"
11.08.2008 15:30 Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
11.08.2008 15:30 Dodano załącznik "wyjaśnienia związane z terścią
SIWZ.pdf"

11.08.2008 15:30 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "załącznik graficzny.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane.doc"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "załącznik graficzny.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.pdf"

11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 15:27 Dodano załącznik "sprostowanie do przetargu.pdf"
11.08.2008 15:26 Dodano załącznik "sprostowanie nr 2.pdf"
11.08.2008 15:26 Dodano załącznik "informacja o najkorzystniejszej
ofercie.doc"

11.08.2008 15:20 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze projekt
Morawka.pdf"

11.08.2008 15:20 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 15:20 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "załącznik graficzny.pdf"
11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane.doc"
11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane w w
Stroniu Śl.doc"

11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze.pdf"
11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "ogłoszenie BIP projekty dróg i
mostów.pdf"

11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "SIWZ projekty dróg i mostów.pdf"
11.08.2008 15:19 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "Formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "OświetlenieMłynowiecPrzedmiar.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "opis projekt oświetlenie
Młynowiec.pdf"

11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "RysNr 1E plan zagosp Młynowiec.pdf"
11.08.2008 15:14 Dodano załącznik "RysNr 2E schemat oświetlenia
Młynowiec.pdf"

11.08.2008 15:13 Dodano załącznik "STWiOR Młynowiec.pdf"
11.08.2008 15:13 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane.doc"
11.08.2008 15:13 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 15:10 Dodano załącznik "specyfikacja.pdf"
11.08.2008 15:10 Dodano załącznik "Formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "oświadczenie art[1]. 22.pdf"
11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Przetarg na lokal mieszkalny -
Kościuszki 26.doc"

11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty dot[1]. przetargu na dostawę wozu
pożarniczegio.doc"

11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane.rtf"
11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków
zamowienia.pdf"

11.08.2008 15:09 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.pdf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "wyjaśnienia.pdf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "PRZETARG NA USŁUGI GEODEZYJNE .rtf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze.pdf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 15:07 Dodano załącznik "3 dokumentacja techniczna kanalizacja
sanitarna.pdf"

11.08.2008 15:06 Dodano załącznik "4 dokumentacja techniczna sieć
wodociągowa.pdf"

11.08.2008 15:06 Dodano załącznik "5 przedmiar robót kanalizacja
sanitarna .pdf"

11.08.2008 15:06 Dodano załącznik "6 przedmiar robót sieć
wodociągowa.pdf"

11.08.2008 15:06 Dodano załącznik "7 Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót kanalizacja sanitarna.pdf"

11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "8 Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót sieć wodociagowa.pdf"

11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "wyjaśnienia.pdf"
11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "Ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "Specyfikacja.pdf"
11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf"
11.08.2008 15:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf"
11.08.2008 15:00 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf"
11.08.2008 15:00 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
11.08.2008 15:00 Dodano załącznik "1[1]. ogłoszenie o przetargu.pdf"
11.08.2008 15:00 Dodano załącznik "2[1]. SIWZ.pdf"
11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "6[1]. pdokumentacja techniczna odbudowy
dr Nr 130,131.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "6a[1]. dokumentacja techniczna odbudowy
dr nr 122.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "6b[1]. dokumentacja techniczna odbudowy
mostu w ciagu dr Nr 75.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "7[1]. specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót dr 130,131.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "7a[1]. specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót dr Nr 122.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "7b[1]. Specyfikacja techniczna odbudowy
mostu w ciągu dr Nr 75.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "8[1]. przedmiar robót odbudowy dr Nr
130 131.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "8a[1]. przedmiar robót odbudowy dr
Nr122.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "8b przedmiar robót odbudowy mostu w
ciagu dr Nr 75.pdf"

11.08.2008 14:58 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze.pdf"
11.08.2008 14:47 Edycja dokumentu
11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane.rtf"
11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.pdf"

11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz
ofertowy.pdf"

11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf"
11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf"
11.08.2008 14:02 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf"

11.08.2008 14:01 Dodano załącznik "Przetarg na działki pod budowę
garaży.rtf"

11.08.2008 14:01 Dodano załącznik "PRZETARG-LOKAL MIESZKALNY
ul[1].Kościuszki 28 .rtf"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "Przetarg-Krzyżnik .rtf"
11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "ogłoszenie lekki samochód
pożarniczo-gaśniczy.pdf"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "specyfikacja lekki samochód
pożarniczo-gaśniczy.pdf"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "formularz ofertowy lekki samochód
pożarniczo-gaśniczy.doc"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na remont
ul Kościelenej w Bolesławowie.pdf"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ ul[1]. Kościelna.pdf"
11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "3 Cz[1]. I dok. proj. - Kościelna
Bolesławów.pdf"

11.08.2008 13:59 Dodano załącznik "4 Cz II dok[1]. proj. - Koscielna
Boleslawów.pdf"

11.08.2008 13:56 Dodano załącznik "5 Cz I rysunki.pdf"
11.08.2008 13:56 Dodano załącznik "6 Cz[1]. I przekroje .pdf"
11.08.2008 13:56 Dodano załącznik "7 Cz[1]. II rysunki droga 157.pdf"
11.08.2008 13:56 Dodano załącznik "8 Cz[1]. I koszt. ofertowy - Kościelna
Bolesławów.pdf"

11.08.2008 13:56 Dodano załącznik "9 Cz[1]. II przedmiar robót.pdf"
11.08.2008 13:55 Dodano załącznik "10 specyfikacje techniczne - Kościelna
Bolesławów.pdf"

11.08.2008 13:55 Dodano załącznik "ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę
mostu we wsi Nowa Morawa.pdf"

11.08.2008 13:55 Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ most.pdf"
11.08.2008 13:55 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 13:55 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 13:52 Dodano załącznik "3 PROJEKT - OPIS.pdf"
11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "4 projeklt_rysun.pdf"
11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "5 STWiOR.pdf"
11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "6 PRZEDMIAR ROBÓT -MOST NOWA
MORAWA.pdf"

11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze most Nw[1].
Morawa.pdf"

11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "ogłoszenie lekki samochód
pożarniczo-gaśniczy.pdf"

11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "formularz ofertowy lekki samochód
pożarniczo-gaśniczy.doc"

11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "przetarg-samochód .rtf"
11.08.2008 13:51 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane w Gminie
Stronie Śl[1]..rtf"

11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "Przetarg na dz[1]. przy ul. Polnej .rtf"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu na
zadaszenie.pdf"

11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu III.pdf"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "załącznik nr 1 PWD III.doc"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "załącznik nr 1 PWD III.odt"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 SS PWD III.pdf"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "załacznik nr 3 umowa zadaszenie
III.pdf"

11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "specyfikacja III.pdf"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "przetarg na dzierżawę .rtf"
11.08.2008 13:44 Dodano załącznik "przetarg na samochód .rtf"
11.08.2008 13:38 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze most.pdf"
11.08.2008 13:38 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 13:38 Dodano załącznik "2 specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i załączniki.pdf"

11.08.2008 13:38 Dodano załącznik "3 przedmiar robót.pdf"
11.08.2008 13:38 Dodano załącznik "4 STWiOR.pdf"
11.08.2008 13:37 Dodano załącznik "5 PROJEKT - opis.pdf"
11.08.2008 13:37 Dodano załącznik "6 PROJEKT - RYSUNKI.pdf"
11.08.2008 13:37 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ ZP 2 Interreg PWD II.pdf"
11.08.2008 13:37 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu II.pdf"
11.08.2008 13:37 Dodano załącznik "specyfikacja II.pdf"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 1 PWD II.odt"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załącznik nr 1 PWD II.doc"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 SS PWD II.pdf"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.odt"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.doc"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie.pdf"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "mapka styt-wys.pdf"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "oświadczenie o spełanianiu warunków
udziału w postępowaniu.pdf"

11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "Umowa zał[1].2 .rtf"
11.08.2008 13:29 Dodano załącznik "Specyfikacja.rtf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "Formularz ofertowy zał 1.rtf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "mapka terenu pod plac zabaw.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze St[1].
Gierałtów dr nr 28.pdf"

11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "3 Dokumentacja projektowa droga - Stary
Gieraltów.pdf"

11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "4 droga SST.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "5 Kosztorys ofertowy droga.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "6 Kan san St[1]. Gier -przedmiar.pdf"
11.08.2008 13:25 Dodano załącznik "7 rysunek kanalizacji sanitarnej w
Starym Gierałtowie.pdf"

11.08.2008 13:18 Edycja dokumentu
11.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Protokół WYNIK PRZETARGU zadaszenie
INTERREG.pdf"

11.08.2008 12:48 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu.pdf"
11.08.2008 12:48 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:48 Dodano załącznik "załącznik nr 1.odt"
11.08.2008 12:48 Dodano załącznik "załącznik nr 1.doc"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "załacznik nr 3.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze N[1].
Gierałtów.pdf"

11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "wyjaśnienia1.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "Opis techniczny droga.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "pro drog1.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "pro drog2.pdf"
11.08.2008 12:45 Dodano załącznik "Specyfikacje drogowe.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "Kosztorys ślepy- droga.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "Specyfikacje kan san.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "proj kan san.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "Przedmiar Kan san N[1]. Gier.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty Szkoła
Podstawowa.pdf"

11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "2 SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "Opis techniczny do projektu remontu
szkoły podstawowej.pdf"

11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "PRZEDMIAR - SZKOŁA PODSTAWOWA -.pdf"
11.08.2008 12:39 Dodano załącznik "rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 12:26 Dodano załącznik "rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf"
11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "ST wyk[1]. i odb. robót bud Sz.p..pdf"
11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "szczegóły węzłów sanitarnych na
piętrach - wystrój wnętrz.pdf"

11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "szczegóły węzłów sanitarnych w
piwnicy - wystój wnętrz.pdf"

11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane w
Bolesławowie i Kamienicy .rtf"

11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze.pdf"
11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie
przez Zamawiającego błędów terminowych.pdf"

11.08.2008 12:25 Dodano załącznik "1[1]. ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 12:16 Dodano załącznik "2[1]. SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:16 Dodano załącznik "3[1]. Dokumentacja projektowa.pdf"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "4[1]. Specyfikacje dr 26.pdf"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "5[1]. Przedmiar robót.pdf"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "Przetarg na działki pod zabud[1].
garażami na ul. Polnej w Stroniu Śl. .rtf"

11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie.PDF"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu.PDF"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "SIWZ.PDF"
11.08.2008 12:15 Dodano załącznik "formularz ofertowy.doc"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "zawiadomie o wyborze oferty.PDF"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "RYS[1]. POMOSTÓW.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "wyjasnienia do SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:13 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze.pdf"
11.08.2008 12:12 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 12:12 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B1[1].1 dok. proj. rob. bud.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B1[1].2 dok. proj. rob. bud.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B1[1].3 dok. proj. rob. bud.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B1[1].4 dok. proj. rob. bud.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B2 Spec tech.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "B3 Przedmiar RB.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "E1 dok[1]. proj inst elekt..pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "E2 Spec Techn.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "E3 Przedmiar RE.pdf"
11.08.2008 12:11 Dodano załącznik "PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE .rtf"
11.08.2008 12:01 Edycja dokumentu
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 1 form of.pdf"
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 2 oświadczenie o
spełnianiu warunków.pdf"

11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 3 wykaz osób i podm.pdf"
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 4 wykaz wykonanych
robót.pdf"

11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf"
11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 6 dokumentacja
techniczna.pdf"

11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 6a Arkusze
obliczeniowe.pdf"

11.08.2008 11:30 Dodano załącznik "załącznik nr 6b rysunki drogi .pdf"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "załącznik nr 7 Specyfikacje techn dr
151-2.pdf"

11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "załącznik nr 8 przedmiar.pdf"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "na dzierzawe lokalu.pdf"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "zmiana SIWZ.PDF"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "ogłoszenie.PDF"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "SIWZ.PDF"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "mapka.PDF"
11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "Os Morawka zawiadomienie o
unieważnieniu postępowania.pdf"

11.08.2008 11:28 Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania.PDF"

11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.PDF"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "SIWZ.PDF"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "formularz ofertowy.doc"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "umowa.PDF"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "oświadczenie.doc"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "odpowiedź na zapytanie do SIWZ.PDF"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "SIWZ.pdf"
11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "Opis techniczny do projektu remontu
szkoły podstawowej.pdf"

11.08.2008 11:25 Dodano załącznik "ST wyk[1]. i odb. robót bud Sz.p..pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "Przedmiar rob[1]. bud. etap III.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "szczegóły węzłów sanitarnych w
piwnicy - wystój wnętrz.pdf"

11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "szczegóły węzłów sanitarnych na
piętrach - wystrój wnętrz.pdf"

11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "Opis techn sieci teletech.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "Sp[1].Tech sieci teletech.pdf"
11.08.2008 11:22 Dodano załącznik "Obmiary sieci teletech[1]. SzPS.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "Visio-a3 piwnice-LAN[1].tel.TV.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "Visio-a3 parter- LAN[1].tel.TV.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "(Visio-a3 I pi_352tro-LAN[1].tel.TV.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "(Visio-a3 II
pi_352tro-LAN[1].tel.TV.pdf"

11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "wyjaśnienia.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania.pdf"

11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "Przetarg-lokal użytkowy St[1].
Gierałtowie nr 14 .rtf"

11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE .rtf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
11.08.2008 11:11 Dodano załącznik "specyfikacja.pdf"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "Wzór umowy.pdf"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "formularz ofertowy.pdf"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ.pdf"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "zawiadomienie o zawarciu umowy.PDF"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty na
opracowanie projektów.PDF"

11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "wyjaśnienia dot[1]. siwz.PDF"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "ogłoszenie BIP projekty dróg i
mostów.pdf"

11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "SIWZ projekty dróg i mostów.pdf"
11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "Załącznik drogi-część
graficzna.pdf"

11.08.2008 11:09 Dodano załącznik "Przetarg na działki budowlane .rtf"
08.08.2008 13:34 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
08.08.2008 13:33 Edycja dokumentu
08.08.2008 13:33 Edycja dokumentu
08.08.2008 13:32 Edycja dokumentu
08.08.2008 13:31 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
08.08.2008 13:29 Edycja dokumentu
08.08.2008 13:23 Utworzenie dokumentu.