OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł

 

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf

wyjaśnienia.pdf

ogłoszenie o przetargu.pdf

SIWZ.pdf

 


 

Przetarg na lokale mieszkalne do adaptacji w St.Gierałtowie 14.doc 

Przetarg na działki budowlane przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śl.doc
 
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śl. obręb Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów, Kletno, Kamienica


zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf

zmiana terminu składania ofert.pdf

zwaiadomienie o proteście.pdf

protesty.pdf

zmiana SIWZ.pdf

wyjaśnienia wziązane z terścią SIWZ.pdf

ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik graficzny.pdf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane.

 

Przetarg na działki budowlane.doc

 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowo-osobowego


ogłoszenie o przetargu.pdf

specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

formularz ofertowy.pdf

sprostowanie do przetargu.pdf

sprostowanie nr 2.pdf

informacja o najkorzystniejszej ofercie.doc

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu modernizacji układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej na osiedlu Morawka w Stroniu Śąskim.

 

zawiadomienie o wyborze projekt Morawka.pdf

ogłoszenie.pdf
SIWZ.pdf
załącznik graficzny.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na działki budowlane przeznaczone pod zabudowę związaną z funkcją usługową  ( wyciąg narciarski , kolej linowa) oraz turystyki wraz z niezbędnymi obiektami i infrastruktura techniczną 

 

Przetarg na działki budowlane.doc 

 Przetarg nieograniczony na działki budowlane przeznaczone pod działalność handlu i gastronomii , sportu i rekreacji oraz obsługi turystyki . Treść ogłoszenia w załączniku

 

  Przetarg na działki budowlane w w Stroniu Śl.doc

 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie gminy Stronie Śląskie.


zawiadomienie o wyborze.pdf

ogłoszenie BIP projekty dróg i mostów.pdf

SIWZ peojekty dróg i mostów.pdf
 


 

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego wsi Młynowiec

 

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

OświetlenieMłynowiecPrzedmiar.pdf

opis projekt oświetlenie Młynowiec.pdf

RysNr 1E plan zagosp Młynowiec.pdf

RysNr 2E schemat oświetlenia Młynowiec.pdf

STWiOR Młynowiec.pdf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane w Stroniu Śl. i okolicznych miejscowościach.

 

 Przetarg na działki budowlane.doc 
 


 

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w sezonie zimowym 2007/2008.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

specyfikacja.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

oświadczenie art. 22.pdf

 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 

 Przetarg na lokal mieszkalny - Kościuszki 26.doc 

Przetarg na działki budowlane Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostwę fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławowie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na dostawę wozu pożarniczegio.doc

 

ogłoszenie o przetargu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia.pdf

wyjaśnienia.pdf

 


 

 PRZETARG NA USŁUGI GEODEZYJNE .rtf 

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Kamienica

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 dokumentacja techniczna kanalizacja sanitarna.pdf

4 dokumentacja techniczna sieć wodociągowa.pdf

5 przedmiar robót kanalizacja sanitarna .pdf

6 przedmiar robót sieć wodociągowa.pdf

7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót kanalizacja sanitarna.pdf

8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sieć wodociagowa.pdf

wyjaśnienia.pdf 

 


 

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni na terenach

komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2008 i 2009 roku.

 

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja.pdf

Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na:

1. odbudowę drogi w Stroniu Wsi dz. Nr 130,131

2. odbudowę drogi we wsi Stara Morawa dz. Nr 122

3. odbudowę mostu w ciągu drogi Nr 75 we wsi Stary Gierałtów

 

1. ogłoszenie o przetargu.pdf

2. SIWZ.pdf

6. dokumentacja techniczna odbudowy dr Nr 130,131.pdf

7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dr 130,131.pdf

8. przedmiar robót odbudowy dr Nr 130 131.pdf

6a. dokumentacja techniczna odbudowy dr nr 122.pdf

7a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dr Nr 122.pdf

8a. przedmiar robót odbudowy dr Nr122.pdf

6b. dokumentacja techniczna odbudowy mostu w ciagu dr Nr 75.pdf

7b. Specyfikacja techniczna odbudowy mostu w ciągu dr Nr 75.pdf

8b przedmiar robót odbudowy mostu w ciagu dr Nr 75.pdf

zawiadomienie o wyborze.pdf
 

 


 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 - wykaz terenów.pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


 

Przetarg na działki pod budowę garaży.rtf

 


 

Przetarg na lokal mieszkalny

 

PRZETARG-LOKAL MIESZKALNY ul.Kościuszki 28 .rtf

 


 

 Przetarg na atrakcyjną działkę budowlaną  Przetarg-Krzyżnik .rtf

 


 

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Bolesławowie.

 

ogłoszenie lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

specyfikacja lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

formularz ofertowy lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.doc
  

Remont ul. Kościelnej we wsi Bolesławów na dz. nr 155 i 157/1

 

ogłoszenie o zawarciu umowy na remont ul Kościelenej w Bolesławowie.pdf

modyfikacja SIWZ ul. Kościelna.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 Cz. I dok. proj. - Kościelna Bolesławów.pdf

4 Cz II dok. proj. - Koscielna Boleslawów.pdf

5 Cz I rysunki.pdf

6 Cz. I przekroje .pdf

7 Cz. II rysunki droga 157.pdf

8 Cz. I koszt. ofertowy - Kościelna Bolesławów.pdf

9 Cz. II przedmiar robót.pdf

10 specyfikacje techniczne - Kościelna Bolesławów.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont mostu we wsi Nowa Morawa w ciągu drogi gminnej dz. nr. 120/1.

 

ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę mostu we wsi Nowa Morawa.pdf

modyfikacja SIWZ most.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 PROJEKT - OPIS.pdf

4 projeklt_rysun.pdf

5 STWiOR.pdf

6 PRZEDMIAR ROBÓT -MOST NOWA MORAWA.pdf

zawiadomienie o wyborze most Nw. Morawa.pdf

 Dostawa fabrycznie nowego lekiego samochodu pożarniczego na potrzeby Gminy Stronie Śl.

 

ogłoszenie lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.pdf

SIWZ.pdf

formularz ofertowy lekki samochód pożarniczo-gaśniczy.doc

  przetarg-samochód .rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane.

 

Przetarg na działki budowlane w Gminie Stronie Śl..rtf 

Przetarg na dz. przy ul. Polnej .rtf

 


 

 Przetarg na halę namiotową - zadaszenie

 

Informacja o wyniku przetargu na zadaszenie.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu III.pdf

załącznik nr 1 PWD III.doc lub załącznik nr 1 PWD III.odt

Załącznik Nr 2 SS PWD III.pdf

załacznik nr 3 umowa zadaszenie III.pdf

specyfikacja III.pdf


 


 

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych

przetarg na dzierżawę .rtf

 


 

 Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego DEWOO ESPERO rocznik 1997

przetarg na samochód .rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont mostu we wsi Stary Gierałtów


 zawiadomienie o wyborze most.pdf

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki.pdf

3 przedmiar robót.pdf

4 STWiOR.pdf

5 PROJEKT - opis.pdf
6 PROJEKT - RYSUNKI.pdf


 


 

 Przetarg na halę namiotową - zadaszenie

 

PROTOKÓŁ ZP 2 Interreg PWD II.pdf

Ogłoszenie o przetargu II.pdf

specyfikacja II.pdf

załącznik nr 1 PWD II.odt lub załącznik nr 1 PWD II.doc

Załącznik Nr 2 SS PWD II.pdf

załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.odt lub załacznik nr 3 umowa zadaszenie II.doc

  

Przetarg na budowę placu zabaw w Stroniu Śląskim na terenie Parku Miejskiego

 

odpowiedź na zapytanie.pdf

mapka styt-wys.pdf

oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Umowa zał.2 .rtf

Specyfikacja.rtf

 Formularz ofertowy zał 1.rtf

 mapka terenu pod plac zabaw.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów

 

zawiadomienie o wyborze St. Gierałtów dr nr 28.pdf

 

 1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 Dokumentacja projektowa droga - Stary Gieraltów.pdf

4 droga SST.pdf

5 Kosztorys ofertowy droga.pdf

6 Kan san St. Gier -przedmiar.pdf

7 rysunek kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie.pdf

  


 

Przetarg nieograniczony na dostawę zadaszenia - hali namiotowej

 

Protokół WYNIK PRZETARGU zadaszenie INTERREG.pdf

 

Ogłoszenie o przetargu.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1.odt lub załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.pdf

załacznik nr 3.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi we wsi Nowy Gierałtów na działkach Nr 100,105,106/1.

 

zawiadomienie o wyborze N. Gierałtów.pdf

wyjaśnienia1.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

Opis techniczny droga.pdf

pro drog1.pdf

pro drog2.pdf

Specyfikacje drogowe.pdf

Kosztorys ślepy- droga.pdf

Specyfikacje kan san.pdf

proj kan san.pdf

Przedmiar Kan san N. Gier.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

 

zawiadomienie o wyborze oferty Szkoła Podstawowa.pdf

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

Opis techniczny do projektu remontu szkoły podstawowej.pdf

PRZEDMIAR - SZKOŁA PODSTAWOWA -.pdf

rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf

rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf

ST wyk. i odb. robót bud Sz.p..pdf

szczegóły węzłów sanitarnych na piętrach - wystrój wnętrz.pdf

szczegóły węzłów sanitarnych w piwnicy - wystój wnętrz.pdf

 Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie i Kamienicy .rtf

 


 

 Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej we wsi Stary Gierałtów na działce nr 26

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

 

ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie przez Zamawiającego błędów terminowych.pdf

1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2. SIWZ.pdf

3. Dokumentacja projektowa.pdf

4. Specyfikacje dr 26.pdf

5. Przedmiar robót.pdf

 
Przetarg na działki pod zabud. garażami na ul. Polnej w Stroniu Śl. .rtf 
 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu dla Gminy Stronie Śląskie

 

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

odpowiedź na zapytanie.PDF

ogłoszenie o przetargu.PDF

SIWZ.PDF

formularz ofertowy.doc

 


Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie  - II etap pomosty wędkarskie

 

zawiadomie o wyborze oferty.PDF

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

SIWZ.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

RYS. POMOSTÓW.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

wyjasnienia do SIWZ.pdf

 


 

Remont budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim - Etap I

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

B1.1 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.2 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.3 dok. proj. rob. bud.pdf

B1.4 dok. proj. rob. bud.pdf

B2 Spec tech.pdf

B3 Przedmiar RB.pdf

E1 dok. proj inst elekt..pdf

E2 Spec Techn.pdf

E3 Przedmiar RE.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane położone w : Strachocinie , Goszowie i Stroniu Śląskim 

PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE .rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminej w Stroniu Wsi na działce nr 151/2.

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 form of.pdf

załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf

załącznik nr 3 wykaz osób i podm.pdf

załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót.pdf

załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf

załącznik nr 6 dokumentacja techniczna.pdf

załącznik nr 6a Arkusze obliczeniowe.pdf

załącznik nr 6b rysunki drogi .pdf

załącznik nr 7 Specyfikacje techn dr 151-2.pdf

załącznik nr 8 przedmiar.pdF

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 


 

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, szkoleniowo-informacyjną, promującą Jaskinię w Kletnie oraz Gminę Stronie Śląskie

 

na dzierzawe lokalu.pdf

 


 

Przetarg na opracowanie projektu infrastruktury technicznej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim

 

zmiana SIWZ.PDF

ogłoszenie.PDF

SIWZ.PDF

mapka.PDF

Os Morawka zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 

Przetarg nieogranicznony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminy Stronie Śląskie

 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF

ogłoszenie o zamówieniu.PDF

SIWZ.PDF

formularz ofertowy.doc

umowa.PDF

oświadczenie.doc

odpowiedź na zapytanie do SIWZ.PDF

 


 

Przetarg nieograniczony na modernizację Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim - Etap III

 

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Opis techniczny do projektu remontu szkoły podstawowej.pdf
ST wyk. i odb. robót bud Sz.p..pdf

Przedmiar rob. bud. etap III.pdf
rzut piwnic - wystój wnętrz.pdf

rzut parteru - wystrój wnętrz.pdf
rzut I piętra - wystrój wnętrz.pdf

rzut II piętra - wystrój wnętrz.pdf
szczegóły węzłów sanitarnych w piwnicy - wystój wnętrz.pdf

szczegóły węzłów sanitarnych na piętrach - wystrój wnętrz.pdf
Opis techn sieci teletech.pdf

Sp.Tech sieci teletech.pdf

Obmiary sieci teletech. SzPS.pdf

Visio-a3 piwnice-LAN.tel.TV.pdf

Visio-a3 parter- LAN.tel.TV.pdf

(Visio-a3 I pi_352tro-LAN.tel.TV.pdf

(Visio-a3 II pi_352tro-LAN.tel.TV.pdf

wyjaśnienia.pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 


 

Przetarg na lokal użytkowy Przetarg-lokal użytkowy St. Gierałtowie nr 14.rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane. PRZETARG NA DZIAŁKI BUDOWLANE.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego w latach 2007-2009.

 

ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf
Wzór umowy.pdf

formularz ofertowy.pdf
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

 


 

Zarządzeniem nr 41/07 z dnia 25 stycznia 2007r. Burmistrz Stronia Śląskiego  odwołuje ogłoszony Zarządzeniem nr 30/07 z dnia 4 stycznia 2007r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych , połozonych we wsi Bolesławów . odwołanie przetargu dotyczy tylko niżej wymienionych działek nr 110/5 ,110/6 , 110/7 , 110/8 .

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych dróg i mostów na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 

zawiadomienie o zawarciu umowy.PDF

zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie projektów.PDF
wyjaśnienia dot. siwz.PDF

ogłoszenie BIP projekty dróg i mostów.pdf

SIWZ projekty dróg i mostów.pdf
Załącznik drogi-część graficzna.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 


 

Przetrg nieograniczony na na remont mostu we wsi Stary Gierałtów w ciągu drogi Nr 28

 


 

Przetarg-St.Gieraltów 14 .doc

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:08.08.2008 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:12.08.2008 08:41