Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno: Zadanie 1 - Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 2 – Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa. Zadanie 3 – Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joachim Cop
Data publikacji:11.04.2017 17:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joachim Cop
Data aktualizacji:18.05.2017 14:44