Przetarg nieograniczony na odbudowę dróg gminnych we wsi Stary Gierałtów

i we wsi Stronie Śl.

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf


2 SIWZ.pdf


3 PROJEKT OPIS - Stronie wieś.pdf


4 PROJEKT RYSUNKI - Stronie wieś.pdf


5 PRZEDMIAR ROBÓT - Stronie wieś.pdf


6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Stronie wieś.pdf


7 PROJEKT OPIS -Stary Gierałtów.pdf


8 PROJEKT RYSUNKI - Stary Gierałtów.pdf


9 PRZEDMIAR ROBÓT - Stary Gierałtów.pdf


10 STWiOR - Stary Gierałtów.pdf

 


 

Przetarg na zakup lokali mieszkalnych do adaptacji w Bolesławowie.

 

 Ogłoszenie przetargu na lokale mieszkalne do adpaptacji w Bolesławowie.pdf
Przetarg nieograniczony na odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej
we wsi Stary Gierałtów działka Nr 93 i 244


1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf


2 SIWZ.pdf


3 PROJEKT - OPIS.pdf


4 PROJEKT - RYSUNKI cz 1.pdf


4 PROJEKT - RYSUNKI cz 2.pdf


5 STWiOR - mosty.pdf


6 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

 


 

Dyrektor Gimnazjum w Stroniu Śląskim ogłasza przetarg  na  dzierżawę lokalu  użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny . Szczegóły w załączniku

 

Ogłoszenie o przetargu - sklepik w gimnazjum.pdf 

Przetarg na działki budowlane o łącznej powierzchni 89,87 ha Szczegóły w załączniku:

 

przetarg-Rogóżka.rtf

 


 

Przetarg na  wycenę nieruchomości  gruntowych. Szczegóły  w załącznikach:

SIWZ.doc
Załaczniki do przetargu na wyceny na lata 2009-2010.doc 

 


 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim

 

zawiadomienie o wyborze Ul. Sudecka.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 opis techniczny cz.1.pdf

4 opis techniczny cz. 2.pdf

5 rys.1 inwentaryzacja.pdf

6.1 rys.2,3 plan, przekroje.pdf

6.2 rys.4 organizacja.pdf

7 opis techniczny organizacja ruchu.pdf

8 rys.5 inwentaryzacja oznakowania.pdf

9 rys.6 tymczasowa organizacja ruchu - przebudowa na całym odcinku.pdf

10 rys.6a tymczasowa organizacja ruchu - etapowanie robót I.pdf

11 rys.6b tymczasowa organizacja ruchu - etapowanie robót II.pdf

12 rys.6c tymczasowa organizacja ruchu - etapowanie robót III.pdf

13 rys.7 docelowa organizacja ruchu.pdf

14 specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót drogowych.pdf

15 PRZEDMIAR ROBÓT przebudowa- ul.Sudecka.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w okresie od 1.09.2008 roku do 30.06.2010 roku do szkół prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.

 

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

wyjaśnienie SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych przenośnych


wyjaśnienie SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

Wzór umowy.pdf

formularz ofertowy.pdf 

Przetarg na roboty budowlane . Szczegóły w załącznikach:


2 SIWZ.doc
5 wykaz osób i podmiotów.doc
6 wykaz wykonanych robót.doc
7 Projekt umowy.doc
formularz ofertowy.doc
Oświadczenie.doc
ST wyk. i odb. rob. bud.doc

Kosciuszki_58_Stronie_lokal_3_p.pdf
Kosciuszki_58_Stronie_lokal_4_p.pdf
Kosciuszki_58_Stronie_lokal_5_p.pdf
Kosciuszki_58_Stronie_lokal_8_p.pdf
Kosciuszki_58_Stronie_lokal_12_.pdf
Kosciuszki_58_Stronie_lokal 16i.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane: szczegóły w załączniku:

 

Przetarg na działki budowlane w Stroniu Śląskim.rtf

 


 

 Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  Stronie Śl. - Stara Morawa

 

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

wyjaśnienia.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf
3 Opis tech i sytuac.pdf

4 Rys. nr 1,2,3,4.pdf

5 Rys. nr 5,6.pdf

6 Rys. nr 7,8.pdf

7 Rys. nr 9.PDF

8 Rys. nr10.PDF

9 Rys.nr 11,12,13,14,15,16,,17.pdf

10 Spec.techn.sieci wod.-kan. w St.Morawie-etap I zadanie I.pdf

11 Ślepy koszt sieć wod-kan w Starej Morawie-e.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy boisk Orlik 2012 w Stroniu Śl.


zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


wyjaśnienie do terści SWIZ.pdf

modyfikacja SIWZ.pdf

ogloszenie o zamowieniu publicznym.pdf

siwz.pdf

projekt cz1.pdf

projekt cz2.pdf

projekt drenaż.pdf

przedmiar_robot.pdf

specyfikacje techniczne.pdf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane . Szczegóły w załączniku:

 

Przetarg na działki budowlane w Stroniu Śląskim.rtf

 Przetarg nieograniczony na dostawę toalety stacjonarnej wolnostojącej podwójnej wykonanej z blachy i dwóch kabin toaletowych przenośnych.


Ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 84 we wsi Nowa Morawa

 

zawi. o wyborze oferty most N Morawa 84.pdf

 

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 PROJEKT - OPIS.pdf

4 PROJEKT - RYSUNKI cz 1.pdf

4 PROJEKT - RYSUNKI cz 2.pdf

5 STWiOR - mosty.pdf

6 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

 


 

Przetarg na dostawę przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie ciężarowej na potrzeby ratownictwa przeciwpowodziowego

 

siwz.pdf

zalacznik do siwz.pdf

formularz ofertowy wykonawcy.pdf

formularz cenowy.pdf

umowa.pdf

zalacznik_do_umowy.pdf

oswiadczenie o spelnieniu warunkow.pdf

wykaz wykonanych dostaw uslug.pdf

Ogloszenie o zamowieniu2.pdf

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Przetarg na lokal mieszkalny położony w Stroniu Śl. przy ul. Kościuszki 58/14

 

Przetarg na lokal mieszkalny .rtf

 


 

Przetarg na atrakcyjne działki budowlane . Szczegóły w załącznikach

 

Przetarg na dz. budowlaną w Bolesławowie.rtf

 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 

Przetarg na zabudowana działkę .rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na remont otoczenia Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim etap I


zawiadomienie o wyborze 1.pdf

 

modyfikacja SIWZ.pdf

2 modyfikacja SIWZ.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 projekt remontu Szkoły Podstawowej.pdf

4 Stronie ST__Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły.pdf

5 PRZEDMIAR ROBÓT małej arch SzP.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na:
Odbudowę drogi gminne we wsi Stara Morawa na cz. działki 54 i Nowej Morawie na cz. działki nr 84
Odbudowę drogi gminnej w Stroniu Wsi na działce nr 120
Odbudowę drogi gminnej w Stroniu Wsi na działce nr 115/1

 

zawiadomienie o wyborze.pdf

 

modyfikacja SIWZ.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 Dokumentacja drogi w St. i N. Morawie dz nr 54 i 84.pdf

4 ślepy kosztorys - aktualizacja dr w St. i N. Morawie dz 54,84.pdf

5 Specyfikacje techn dr 54 i 84.pdf

6 dokumentacja drogi w Stroniu wsi 115-1.pdf

7 przedmiar rob dr. Stronie wieś nr 115-1.pdf

8 STWiOR dr. Stronie wieś nr 115-1.pdf

9 Dokumentacja drogi Stronie Wieś dz nr 120.pdf

10 Przedmiar robót Stronie wieś 120.pdf

11 STWiOR dr Stronie wieś dz nr 120.pdf

 


 

Przetarg na dzierżawę gruntu pod Parking

 

Przetarg na dzierżawę parkingu- Stronie Lasy.rtf

 


 

 Przetarg na lokal mieszkalny w St. Gierałtowie 

 

Przetarg na lokal mieszkalny w St. Gierałtowie.rtf

 


 

Przetarg na remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim. Etap II. Załączniki:

 

zawiadomienie o wyborze.pdf


wyjaśnienia.pdf

wyjaśnienia 2.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf 

 3.1. PROJEKT BUDOWLANY cz I.pdf

3.1. PROJEKT BUDOWLANY cz II.pdf

3.2 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz I.pdf

3.2 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz II.pdf

3.3. PROJEKT SANITARNY.pdf

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

5.1 roboty budowlane przedmiar.pdf

5.2. instalacje elektryczne przedmiar.pdf

5.3. instalacje_sanitarne_przedmiar.pdf

 Przetarg na atrakcyjne działki budowlane . Szczegóły w załączniku.

 

Przetarg na działki budowlanw w Gminie Stronie Śl..rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów betonowych


Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

specyfikacja.pdf

formularz ofertowy.pdf

Wzór umowy.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na odbudowę dróg gminnych we wsi Stary Gierałtów


zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


modyfikacja SIWZ 2.pdf

modyfikacja SIWZ.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3 PROJEKT OPIS D10 - dz 273.pdf

4 Rys. dr -273.pdf

5 STWiOR dla dr 273.pdf

6 PRZEDMIAR ROBÓT D10 - dz 273.pdf

7 Przekroje konstrukcyjne dr. 280.pdf

8 Specyfikacje techniczne -St. Gierałtów nr 280.pdf

9 PRZEDMIAR ROBÓT dr 280.pdf 

Przetarg ofert na dzierżawę gruntu pod budowę wyciągu narciarskiego. Treść ogłoszenia w załączniku.

 

Przetarg na dzierżawę gruntu pod budowę wyciagu narciarskiego - Krzyżnik..rtf

Projekt umowy dzierżawy na Krzyznk.rtf

 


Przetarg ustny nieograniczony na atrakcyjne działki budowlane  w Gminie Stronie Śl.  Treść ogłoszenia w załączniku:

 

Przetarg na działki budowlane w Gminie Stronie Śl..rtfPrzetarg nieograniczony na remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim etap II


wyjaśnienia do SIWZ.pdf

1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ.pdf

3.1. PROJEKT BUDOWLANY cz I.pdf

3.1. PROJEKT BUDOWLANY cz II.pdf

3.2. PROJEKT ELEKTRYCZNY cz I.pdf

3.2. PROJEKT ELEKTRYCZNY cz II.pdf

3.3. PROJEKT SANITARNY.pdf

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

5.1. roboty budowlane przedmiar.pdf

5.2. instalacje elektryczne przedmiar.pdf

5.3. instalacje_sanitarne_przedmiar.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej we wsi Strachocin na dz. nr 147, 174/1 i 459/6.


zawiadomienie o wyborze Strachocin.pdf


1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2. SIWZ.pdf

3. Dokumentacja projektowa.pdf

4. Specyfikacje techn.pdf

5. Przedmiar robót i ślepy kosztorys.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej we wsi Kletno na dz. nr 25.


zawiadomienie o wyborze Kletno.pdf


1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ droga Kletno dz 25.pdf

3. PROJEKT opis - droga Kletno dz 25.pdf

4. PROJEKT - rysunki - droga Kletno dz 25 cz I.pdf

4. PROJEKT - rysunki - droga Kletno dz 25 cz II.pdf

5. Specyfikacje techniczne droga Kletno dz. 25.pdf

6. PRZEDMIAR ROBÓT - droga Kletno dz 25.pdf

 


 

Przetarg na działki budowlane

 

Przetarg na działki budowlane w Stroniu Śl.-.rtf

 


 

Przetarg na działki budowlane . Informacje w załączniku

 

Przetarg na działki budowlane w Bolesławowie.rtf

 


 

Przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim


SIWZ-system automatycznego sterowania i monitorowania obiektów ZWiK-u-poprawiony przeze mnie.doc

 Przetarg odbędzie sie w dniu 15 lutego 2008r. Teść ogłoszenia o przetargu w załączniku

 

Przetarg na działki budowlane w Gminie Stronie Śl.rtf

 


 

 Przetarg odbędzie się dnia  7 marca 2008. Warunkiem udziału jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium do dnia  4 marca 2008r. Szczegóły:

 

Przetarg na działki budowlane .rtf

 


 

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2008r. Szczegóły w załączniku

 

Przetarg na działki budowlane.rtf

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o przetargach opublikowane w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:12.08.2008 10:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:12.08.2008 15:45