Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:02.01.2017 11:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:06.06.2017 11:59