Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:12.12.2016 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:06.06.2017 12:02