Burmistrz Stronia Śląskiego po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "Masywu Śnieżnika" Sienna 5c, 57-550 Stronie Śląskie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznał celowości realizacji zadania publicznego pn. "7 Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach" i  zleca  jego wykonanie. Przyznana kwota dotacji na realizację zadania 3 600,00 zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; oferent: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika; nazwa zadania: "7 Stroński Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:27.06.2017 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.04.2019 15:24