2018 rok

REGULAMIN OBRAD RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLASKIEGO

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Każda osoba, uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim podczas transmisji oraz nagrywania obrad na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Osoby niewyrażające zgody na przetwarzanie wizerunku proszone są o opuszczenie sali obrad.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OBRAD RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLASKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl, tel. 74 811 77 46.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994
  ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane tworzą zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie - udzielonej zgody.
 9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.12.2018 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.12.2018 11:29 Dodano załącznik "Informacja - IV sesja Rady Miejskiej
28.12.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
29.11.2018 12:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.11.2018 12:13 Dodano załącznik "Informacja - III sesja Rady Miejskiej
07.12.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
23.11.2018 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
23.11.2018 12:59 Dodano załącznik "Informacja - II sesja Rady Miejskiej
30.11.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2018 09:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.11.2018 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
13.11.2018 13:55 Dodano załącznik "Informacja - I inauguracyjna sesja Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego - 21.11.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.11.2018 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.11.2018 13:48 Dodano załącznik "Informacja-LX nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej 13.11.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.11.2018 13:48 Dodano załącznik "Informacja - LIX sesja Rady Miejskiej
09.11.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.10.2018 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.10.2018 15:09 Dodano załącznik "Informacja - LVIII sesja Rady Miejskiej
31.10.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.09.2018 08:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.09.2018 08:51 Dodano załącznik "Informacja - LVII sesja Rady Miejskiej
27.09.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.09.2018 08:51 Dodano załącznik "Informacja - LVI sesja Rady Miejskiej
14.09.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
24.08.2018 07:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
24.08.2018 07:44 Dodano załącznik "Informacja - LV sesja Rady Miejskiej
31.08.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
08.08.2018 09:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
08.08.2018 09:27 Dodano załącznik "Informacja-LIV nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej 10.08.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.06.2018 08:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.06.2018 08:27 Dodano załącznik "Informacja - LIII sesja Rady Miejskiej
28.06.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.06.2018 08:26 Usunięto załącznik Informacja - LIII sesja Rady Miejskiej
28.06.2018 r.pdf

(Agnieszka Gawron)
21.06.2018 14:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.06.2018 14:58 Dodano załącznik "Informacja - LIII sesja Rady Miejskiej
28.06.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.05.2018 18:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.05.2018 18:46 Dodano załącznik "Informacja - LII sesja Rady Miejskiej
30.05.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.04.2018 15:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.04.2018 15:41 Dodano załącznik "Informacja - LI sesja Rady Miejskiej
27.04.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.04.2018 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.04.2018 13:16 Dodano załącznik "Informacja - L nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej 13.04.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.04.2018 13:15 Usunięto załącznik Informacja - L nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej 13.04.2018 r..pdf

(Agnieszka Gawron)
10.04.2018 12:39 Dodano załącznik "Informacja - L nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej 13.04.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.03.2018 16:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
22.03.2018 16:03 Dodano załącznik "Informacja - XLIXsesja Rady Miejskiej
29.03.2018 r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
20.02.2018 12:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.02.2018 12:02 Dodano załącznik "Informacja - XLVIII sesja rady Miejskiej
27.02.2018 r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
22.01.2018 11:39 Dodano załącznik "Informacja XLVII sesja Rady Miejskiej
29.01.2018 r.pdf"

(Marek Stocki)
28.12.2017 08:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gawron)