PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2018 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2018 roku

 

STYCZEŃ

 1. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
 2. Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych na terenie gminy.

  Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.

  Zaproszeni: Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”. 

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim. 

MARZEC

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

KWIECIEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

MAJ

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok.
  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

 2. Ocena połączeń PKS i PKP na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz Powiatu Kłodzkiego.
  Goście zaproszeni: Starosta Kłodzki, Prezes PKS S.A., Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 
  w gminie Stronie Śląskie.

  Temat referują: Dyrektor CETiK, Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018 – 2019.

  Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.

WRZESIEŃ

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2018 r.

               Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2017 – 2018 oraz analiza wyników nauczania i wyników testów, matur w szkołach gminnych.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2017 rok. 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:05.01.2018 14:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:21.08.2018 14:23