Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U.2017.328  z dnia 23.02.2017) Burmistrz Stronia Śląskiego zamieszcza poniżej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat ustaloną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Strachocinie i zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podział odbiorców usług na taryfowe grupy jest następujący:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa 1 - Indywidualni odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy głównych.

Grupa 2 - Indywidualni odbiorcy wody w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych.

Grupa 3 - Indywidualni odbiorcy wody w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa 1 - Indywidualni dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych i wodomierzy własnych lub w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa 2 - Indywidualni dostawcy ścieków w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych.

Grupa 3 - Indywidualni dostawcy ścieków w budynkach wielolokalowych rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

  • w okresie od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:
- netto
- z podatkiem VAT

 

3,40
3,67

 

3,40
3,67

 

3,40
3,67

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,63
5,00

 

3,35
3,62

 

1,84
1,99

  •  w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:

- netto
- z podatkiem VAT

 

3,57
3,86

 

3,57
3,86

 

3,57
3,86

 Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,77
5,15

 

3,42
3,69

 

1,88
2,03

  •  w okresie od 1.06.2020 r. do 31.05.2021 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:

- netto
- z podatkiem VAT

 

3,62
3,91

 

3,62
3,91

 

3,62
3,91

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,89
5,28

 

3,50
3,78

 

1,92
2,07

Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków :

  • w okresie od 1.06.2018 r. do 31.05.2019 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,46
4,82

 

4,46
4,82

 

4,46
4,82

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,45
4,81

 

3,34
3,61

 

1,84
1,99

  • w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,63
5,00

 

4,63
5,00

 

4,63
5,00

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,55
4,91

 

3,42
3,69

 

1,74
1,88

  • w okresie od 1.06.2020 r. do 31.05.2021 r.:

 

 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,69
5,07

 

4,69
5,07

 

4,69
5,07

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto
- z podatkiem VAT

 

4,85
5,24

 

3,71
4,01

 

2,04
2,20

 W załączeniu w formacie PDF: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.47.2018.MK z dnia 4.05.2018 r. zatwierdzająca ustaloną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strachocinie taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Zaucha
Data publikacji:28.05.2018 11:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Zaucha
Data aktualizacji:28.05.2018 12:00