Konsultacje trwają w dniach 23.10.2018 - 06.11.2018 r. i przebiegają w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej,

2) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną,

3) przekazanie organizacjom drogą mailową projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną,

Wypełnione ankiety konsultacyjne można dostarczyć elektronicznie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, e-mail: strategia@stronie.pl do dnia 06.11.2018 r.

Po zakończeniu konsultacji, wskazany przez burmistrza pracownik merytoryczny dokonuje analizy danych zebranych w trakcie konsultacji, następnie sporządza protokół, który zatwierdza burmistrz. Protokół zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a link do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia), w terminie do 12.11.2018 r.

Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt programu i protokół z konsultacji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:22.10.2018 14:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:22.10.2018 14:39