Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok

IV SESJA 28.12.2018 r.

1. Uchwała nr IV/13/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2030.
Wynik głosowania

2. Uchwała nr IV/14/18  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.
Wynik głosowania

3. Uchwała nr IV/15/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

4. Uchwała nr IV/16/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2018.
Wynik głosowania

5. Uchwała nr IV/17/18  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

6. Uchwała nr IV/18/18  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Wynik głosowania

7. Uchwała nr IV/19/18  w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

8. Uchwała nr IV/20/18  w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

9. Uchwała nr IV/21/18  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie .
Wynik głosowania

10. Uchwała nr IV/22/18  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

III SESJA 07.12.2018 r.
 
1. Uchwała nr III/5/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.
Wynik głosowania

2. Uchwała nr III/6/18 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Wynik głosowania

3. Uchwała nr III/7/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

4. Uchwała nr III/8/18 w przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Wynik głosowania

5. Uchwała nr III/9/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

6. Uchwała nr III/10/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania

7. Uchwała nr III/11/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Wynik głosowania

8. Uchwała nr III/12/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

II SESJA 30.11.2018 r.

1. Uchwała nr II/3/18 w sprawie określenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik  głosowania

2. Uchwała nr II/4/18 w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Wynik głosowania

I SESJA 21.11.2018 r.

1. Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

2. Uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2018 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2019 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-22-18 z dnia 28-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:24 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-21-18 z dnia 28-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-20-18 z dnia 28-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-19-18 z dnia 28-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-18-18 z dnia 28-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-17-18 z dnia 28-12-2018
r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-16-18 z dnia 28-12-2018
r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:17 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-15-18 z dnia 28-12-2018
r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:14 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-14-18 z dnia 28-12-2018
r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.01.2019 09:13 Dodano załącznik "Uchwała nr IV-13-18 z dnia 28-12-2018
r.pdf"

(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-22-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-21-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-20-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-19-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-18-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-17-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-16-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-15-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-14-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
28.12.2018 13:41 Dodano załącznik "IV-13-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr III-12-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr III-11-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr III-10-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr III-9-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:38 Dodano załącznik "Uchwała nr III-8-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:37 Dodano załącznik "Uchwała nr III-7-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:37 Dodano załącznik "Uchwała nr III-6-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
10.12.2018 13:37 Dodano załącznik "Uchwała nr III-5-18 z dnia 07-12-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-12-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-11-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-10-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-9-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-8-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-7-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-6-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
07.12.2018 14:26 Dodano załącznik "III-5-18.pdf"
(Agnieszka Gawron)
04.12.2018 08:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
04.12.2018 08:36 Dodano załącznik "II-4-18.pdf" (Agnieszka Gawron)
04.12.2018 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr II-4-18 z dnia 30-11-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
04.12.2018 08:36 Dodano załącznik "II-3-18.pdf" (Agnieszka Gawron)
04.12.2018 08:36 Dodano załącznik "Uchwała nr II-3-18 z dnia 30-11-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2018 13:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.11.2018 13:08 Dodano załącznik "Uchwała nr I-2-18 z dnia 21-11-2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2018 13:08 Dodano załącznik "Uchwała nr I-1-18 z dnia 21.11.2018
r..pdf"

(Agnieszka Gawron)
21.11.2018 13:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
21.11.2018 13:02 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gawron)