PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2019 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2019 roku

STYCZEŃ

 1. Kalendarz imprez Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych na terenie gminy.

  Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.

  Zaproszeni: Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”.

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim. 

MARZEC

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

KWIECIEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

MAJ

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok.

  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym  w gminie Stronie Śląskie.

  Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

SIERPIEŃ

 1. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Kłodzkiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.
 2. Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2019/2020.

WRZESIEŃ:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje na drogach w 2020 roku na terenie Gminy Stronie Śląskie.

                     Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.
                     Zaproszeni: zarządcy dróg.

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2019 r.

PAŹDZIERNIK:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2018/2019 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2018 rok.

LISTOPAD:

 1. Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

GRUDZIEŃ:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:17.12.2018 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:17.09.2019 09:48