Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.

oraz nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej oceniającej oferty. Zgłoszenie kandydata można przekazać do dnia 4 stycznia 2019 do godz. 15.

Poniżej dokumenty związane z przebiegiem konkursu i jego rozstrzygnięciem.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:24.12.2018 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:07.02.2019 08:11