Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:07.02.2019 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:07.02.2019 08:14