Marek Stocki 21.02.2019 10:41 wersja do wydruku

Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria
w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
oraz Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się na terenie Gminy Stronie Śląskie:

- 11 marca 2019 r. – do klas I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim;

- 4 marca 2019 r. – w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim;

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 49/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadzana jest na podstawie kryteriów zawartych  w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 996 ze zm.).

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są w uchwale Nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkole i przedszkolu.

 

Burmistrz Stronia Śląskiego

       Dariusz Chromiec
                   
(-)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:21.02.2019 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:06.03.2019 09:26