Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 4 kwietnia 2019 r. przez Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim, na realizację zadania publicznego "Popularyzacja sportu wędkarskiego", z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 11 lub tel. 74 811 77 17.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania "Popularyzacja sportu wędkarskiego", oferent: Polski Związek Wędkarski, Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Ciesłowska
Data publikacji:10.04.2019 15:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.04.2019 15:30