Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 208/19 Burmistrza Stronia Śląskiego. Termin składania ofert mija 10.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2020r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty.

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.12.2019 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:13.12.2019 15:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:24.01.2020 15:32