PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2020 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2020 roku

STYCZEŃ

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Gminie Stronie Śląskie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego za 2019 r.

Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim. 

MARZEC

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

KWIECIEŃ

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji.

Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji
w Lądku-Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim, Komendant Staży Miejskiej w Stroniu Śląskim.

MAJ

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2019 rok.

  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 
  w Gminie Stronie Śląskie.

  Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.  

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie jednostek oświatowych z terenu gminy Stronie Śląskie do roku szkolnego 2020/2021.

Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

WRZESIEŃ:

 1. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2020 r.

Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

PAŹDZIERNIK:

 1. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2019/2020 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2019 rok.

LISTOPAD:

 1. Wpływ pandemii COVID-19 na mieszkańców z terenu Gminy Stronie Śląskie – poziom zachorowań, liczba osób podanych kwarantannie i izolacji domowej. Analiza danych pod kątem funkcjonowania przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy w czasie pandemii. Działania Gminy Stronie Śląskie mające na celu ograniczenie skutków pandemii.

GRUDZIEŃ:

 1. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:31.12.2019 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:21.10.2020 12:58