wersja do wydruku Marek Stocki 28.01.2020 10:56

2020/2021

Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria
w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim
oraz Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się na terenie Gminy Stronie Śląskie:

- 16 marca 2020 r. – do klas I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim;

- 2 marca 2020 r. – w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim;

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Nr 221/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadzana jest na podstawie kryteriów zawartych  w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 1148 ze zm.).

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określone są w uchwale Nr XVII/133/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo w szkole i przedszkolu.

 

Burmistrz Stronia Śląskiego

       Dariusz Chromiec
                   
(-)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2020/2021
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2020 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż