Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 230/20 Burmistrza Stronia Śląskiego. Termin składania ofert mija 21.02.2020 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2020 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty.

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:31.01.2020 10:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:12.03.2020 13:14