2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2009
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Dariusz Chromiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2009 00:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.05.2017 10:39 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
24.05.2017 10:39 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
23.11.2009 09:46 Dodano załącznik "konkurs ofert na usługi rehabilitacyjne
2010.pdf"

(Dariusz Chromiec)
03.11.2009 07:56 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
03.11.2009 07:54 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji
środowiskowej na rozbudowę ośrodka narciarskiego Czarna
Góra w Siennej.pdf"

(Lech Sadowski)
22.10.2009 09:22 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
22.10.2009 09:20 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji
środowiskowej.pdf"

(Lech Sadowski)
02.10.2009 10:58 Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłożeniu.pdf"
(Lech Sadowski)
04.09.2009 15:42 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
04.09.2009 15:40 Zmieniono tytuł załącznika z "obwieszczenie.pdf" na
"Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości
informacji o prztystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko ... dla inwestycji
prowadzonych na terenie Ośrodka Górskiego "Czarna Góra" w
Siennej "

(Dariusz Chromiec)
04.09.2009 15:29 Dodano załącznik "obwieszczenie.pdf"
(Dariusz Chromiec)
06.08.2009 11:04 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
06.08.2009 11:03 Dodano załącznik "ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany
studium gminy dla cz wsi Kamienica i Bolesławów..pdf"

(Lech Sadowski)
03.08.2009 09:28 Dodano załącznik "obwieszczenie o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
wszczęciu postępowania na rozbudowę ośrodka Czarna
Góra.pdf"

(Lech Sadowski)
27.07.2009 10:19 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
27.07.2009 10:17 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn modrnizacja
ciągów komunikacyjnych i siecii na osiedlu Morawka w
Stroniu Sl.pdf"

(Lech Sadowski)
27.07.2009 09:40 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
27.07.2009 09:40 Dodano załącznik "decyzja środowiskowa nr 4 na
modernizację ciągów komunikacyjnych i sieci na osiedlu
Morawka w Stroniu Śl.pdf"

(Lech Sadowski)
16.07.2009 08:01 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
16.07.2009 08:01 Dodano załącznik "postanowienie o zapoznaniu z aktami w
sprawie decyzji środowiskowej na modernizację osiedla
Morawka.pdf"

(Lech Sadowski)
03.07.2009 12:37 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
03.07.2009 12:37 Dodano załącznik "postanowienie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
inwstycji modernizacja osiedla Morawka w Stroniu Śl..pdf"

(Lech Sadowski)
19.06.2009 13:50 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
19.06.2009 13:50 Dodano załącznik "ogłoszenie o przestąpieniu do prognozy
dla MPZP rozbudowy szpitala w Stroniu Sl..pdf"

(Lech Sadowski)
19.06.2009 13:49 Dodano załącznik "Stronie Śl-ogłoszenie o przestąpieniu
do sporządzenia MPZP rozbudowy szpitala w Stroniu Śl..pdf"

(Lech Sadowski)
18.06.2009 14:03 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
18.06.2009 14:03 Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu
dla działek 132 - 1 i 132 -2 we wsi St Morawa.pdf"

(Lech Sadowski)
18.06.2009 13:19 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
18.06.2009 13:19 Dodano załącznik "ogłoszenie o wyłożeniu zmiany studium
dla działki Nr 88 w Starej Morawie.pdf"

(Lech Sadowski)
03.06.2009 15:11 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
03.06.2009 15:11 Dodano załącznik "obwieszczenie o wszczeciu postepowania w
sprawie wydania decyzji środowiskowej na modernizację
terenu osiela Morawka.pdf"

(Lech Sadowski)
28.05.2009 12:20 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
28.05.2009 12:19 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji
środowiskowej na turystyczne zagospodarowanie zbiornika w
St.Morawie.pdf"

(Lech Sadowski)
19.05.2009 13:47 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
19.05.2009 13:47 Dodano załącznik "ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany studium dla działki
274_7 w St. Gierałtowie.pdf"

(Lech Sadowski)
19.05.2009 13:14 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji
środowiskowej na przebudowę wyciągów w Siennej.pdf"

(Lech Sadowski)
19.05.2009 13:14 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji
środowiskowej na budowę wyciągu w Stroniu wsi.pdf"

(Lech Sadowski)
08.05.2009 13:49 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
08.05.2009 13:43 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
08.05.2009 11:08 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Stary
Gierałtów.pdf"

(Dariusz Chromiec)
04.05.2009 11:36 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
04.05.2009 09:36 Dodano załącznik "obwieszczenie o wyłożeniu do
publicznego wglądu mpzp terenu we wsi Sienna obręb
Strronie lasy.pdf"

(Lech Sadowski)
20.04.2009 16:24 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
20.04.2009 14:24 Dodano załącznik "obwieszeenie o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
turystycznego zagospodarowania zbiornika w St Morawie.pdf"

(Lech Sadowski)
15.04.2009 15:53 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
15.04.2009 15:52 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
15.04.2009 15:51 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
15.04.2009 15:48 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
15.04.2009 15:47 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
15.04.2009 13:50 Dodano załącznik "Zawiadomienie o zebraniu wiejskim
wyborczym.pdf"

(Dariusz Chromiec)
08.04.2009 15:41 Edycja dokumentu (Lech Sadowski)
08.04.2009 13:41 Dodano załącznik "zawiadomienie o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn Budowa
wodociągu w Stroniu Śl..pdf"

(Lech Sadowski)
17.03.2009 12:53 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
17.03.2009 12:43 Edycja dokumentu (Dariusz Chromiec)
17.03.2009 12:32 Utworzenie dokumentu. (Dariusz Chromiec)
17.03.2009 11:51 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zebraniu wiejskim.pdf"
(Dariusz Chromiec)
17.03.2009 11:50 Usunięto załącznik ogłoszenie o zebraniu wiejskim.doc
(Dariusz Chromiec)