Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­1. W związku z błędem przy publikacji załącznika nr 3.9 rys 36,37,38,39 (b d) został on usunięty i zastąpiony poprawnym załącznikiem  nr 3.9 rys 31,32,33,34,34,35.
2. W odpowiedzi na wniosek jednego z oferentów zamieszczamy załączniki do SIWZ w formacie *.doc i przedmiaru robót w formacie *.ath.
3. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania - wyjaśnienie nr 1
4. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ wraz z załącznikami 1 i 6. Zamieniono plik 2 SIWZ.pdf i pliki 1 formularz ofertowy.doc oraz 6 projekt umowy.doc
5.
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ wraz z załącznikiem 6. Zamieniono plik 2 SIWZ.pdf i plik 6 projekt umowy.doc

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joachim Cop
Data publikacji:21.10.2009 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joachim Cop
Data aktualizacji:27.11.2009 12:28