PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NA 2010 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w poszczególnych miesiącach 2010 roku:

LUTY 2010
- Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej, 
Policji i Straży Pożarnej.  
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie Gminy Stronie Śląskie.


MARZEC 2010
- Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie ze szczególnym uwzględnieniem obsługi medycznej wieczorowo-nocnej, w dni wolne od pracy i święta.
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
- Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.


KWIECIEŃ 2010
- Ocena stanu bezrobocia w Gminie Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu jego zmniejszenia. Aktywizacja zawodowa bezrobornych
 Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
- Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2009 rok. 
  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.


MAJ 2010
- Ocena porządku i czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
   Informację składają dyrektorzy szkół i instytucji.


CZERWIEC 2010
- Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz planowane inwestycje.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.


SIERPIEŃ 2010
- Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Stronie Śląskie. Ocena realizacji zadań zaplanowanych przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.


WRZESIEŃ 2010
- Ocena istniejących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie.
 Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku.
 Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Pracy Rady Miejskiej w Stroniu Ślaskim na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:09.02.2010 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:09.02.2010 11:15