PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ  STRONIA ŚLĄSKIEGO
NA  2021 ROK


Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

w poszczególnych miesiącach 2021 roku

 

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego za 2020 r.

LUTY

 1. Analiza zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.

  Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego.

  Zaproszeni: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Stroniu Śląskim. 

MARZEC

 1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

            Temat przygotowuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

KWIECIEŃ

 1. Głosowanie nad projektami uchwał, złożonymi na sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

MAJ

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2020 rok.

  Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna. 

CZERWIEC

 1. Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w Gminie Stronie Śląskie.

  Temat przygotowują Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej - 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Gawron
Data publikacji:02.11.2020 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:02.11.2020 13:01