Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r., zgodnie z zarządzeniem nr 423/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Termin składania ofert mija 19.02.2021 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2021 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w powyższym zarządzeniu.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty: wzór oferty, Instrukcja wypełniania.

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu: Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 448/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  rozdysponowano łącznie kwotę 115 000,00 zł.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn.: „Popularyzacja sportu wędkarskiego”, kwota dotacji 3 500,00 zł;

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” na realizację zadania pn. ”Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej snowboardu oraz wakeboardingu”, kwota dotacji 85 500,00 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Kryształ” Stronie Śląskie na realizację zadania pn.: „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci”, kwota dotacji 11 000,00 zł;

- Fundacja Veritas na realizację zadania pn: „Po STRONIE sportu – nordic walking dla każdego”, kwota dotacji 2 000 zł;

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”, kwota dotacji 13 000,00 zł.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:26.01.2021 09:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:10.03.2021 13:47