Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kórych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Olszewski
Data publikacji:06.07.2021 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Olszewski
Data aktualizacji:06.07.2021 14:18