Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności do konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 26.10.2021 r. – 12.11.2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2022 rok?

Projekt uchwały został:

  1. opublikowany  na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.stronie.dolnyslask.pl  (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne);
  2. opublikowany na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia);
  3. Wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, (tablica ogłoszeń);
  4. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy  na 2022 rok?

Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej) należy składać w terminie od 26 października do 12 listopada 2021r. w jeden z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 7:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z dopiskiem na kopercie – „Konsultacje Programu współpracy 2022”
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem na kopercie: Konsultacje Programu współpracy 2022” (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego)
  3. drogą elektroniczną na adres: strategia@stronie.pl
  4. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu.

Uwaga!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo  warto rozważyć udział w konsultacjach drogą mailową oraz przez e-PUAP.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:26.10.2021 14:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:26.10.2021 14:26