UWAGA - ZMIANA TERMINU KONSULTACJI !!!


Konsultacje Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z NGO

    Burmistrz Gminy Stronie Śląskie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
    Konsultacje będą trwały do 5  listopada 2010r.
Zapraszamy na pierwsze konsultacje 27 października 2010r o godzinie 15:00 - sala 24.
    Opinie i wnioski należy składać pisemnie na adres:
     Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, pok.9
    Ul. Kościuszki 55
    57-550 Stronie Śląskie
    elektronicznie na adres: a.kuklis@stronie.pl
    Informacji udziela telefonicznie Alicja Kuklis - pełnomocnik Burmistrza- ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 74 811 77 22
   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w sprawie uchwalenia programu wsółpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lech Kawecki
Data publikacji:13.10.2010 15:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:22.12.2010 14:34