KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na

terenie Gminy Stronie Śląskie.

 

 

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, która dopisuje tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu do zadań własnych gminy, przy czym sport ten definiuje jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub też zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

 

Ponieważ zagadnienie to dotyczy działalności organizacji pozarządowych (klubów sportowych), projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  Uwagi i wnioski dotyczące tej uchwały można składać do 28.12.2010r osobiście w Urzędzie Miejskim pok. nr 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@stronie.pl lub tradycyjnej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dariusz Chromiec
Data publikacji:23.12.2010 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Ciesłowska
Data aktualizacji:10.06.2016 09:56