PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NA 2011 ROKU

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w poszczególnych miesiącach 2011 roku


STYCZEŃ 2011
 Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie, szczególnie w zakresie opieki medycznej po godzinie 18:00 oraz w soboty i dni wolne od pracy.

Zaproszeni: Starosta Powiatu Kłodzkiego, Radni Powiatu Kłodzkiego, Dyrektor ZOZ Kłodzko, Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Kierownicy NZOZ,


Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.


LUTY 2011
 Analiza zabezpieczenia Gminy Stronie Śląskie pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stanu wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy.

Zaproszeni: Komendant Powiatowej Staży Pożarnej w Kłodzku, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stroniu Śląskim, Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie.


Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

MARZEC 2011
 Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej oraz Policji.


Zaproszeni: Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju, Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śląskim.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.


KWIECIEŃ 2011
Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu jego zmniejszenia.

Zaproszeni: Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

MAJ 2011
Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zaproszeni: Dyrektor Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.

Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

CZERWIEC 2011
Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zaproszeni: zarządcy dróg.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

SIERPIEŃ 2011

Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

WRZESIEŃ 2011:
Stan sieci gazu ziemnego oraz potrzeby rozwoju sieci na terenie Gminy Stronie Śląskie
Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.
Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2011r.
Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Przedstawienie informacji dotyczącej opieki medycznej wieczorowo-nocnej, w dni wolne od pracy i święta - Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

PAŹDZIERNIK 2011:
Ocena sytuacji i możliwości rozwoju wsi na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.
Działalność zakładu energetycznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarka Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

LISTOPAD 2011:
Ocena działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęcie programu na 2012 rok.
Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

GRUDZIEŃ 2011:
Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:plan pracy Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:04.01.2011 12:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:11.08.2011 13:14