INFORMACJA
Burmistrza Stronia Śląskiego

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2011r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego ( pok. Nr 15) w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, w nieprzekraczalnym terminie

 do dnia 18 lutego 2011 roku do godz. 14.00.

Wzór wniosku określa ww. Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest:
Alicja Kuklis, tel. 074 811 77 22,
e-mail: strategia@stronie.pl. 

                                                                              Burmistrz Stronia Śląskiego

                                                                              (-) Zbigniew Łopusiewicz 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2011r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alicja Kuklis
Data publikacji:02.02.2011 15:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Alicja Kuklis
Data aktualizacji:02.02.2011 15:31