wersja do wydruku Marek Stocki 07.11.2011 10:38

Konsultacje programu współpracy na 2012 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie zaprasza organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały „Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.”

 

Konsultacje trwają od 7 listopada do 21 listopada 2011 r.

Wypełniony formularz z uwagami do projektu programu współpracy na 2012 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2011 r. na adres poczty elektronicznej strategia@stronie.pl , faks nr 74 811 77 32 lub tradycyjnie Urząd Miejski w Stroniu Śląskim,

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem „Program współpracy 2012”

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje programu współpracy na 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Stronie Śląskie
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2011 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż