Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu „Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joachim Cop
Data publikacji:22.11.2011 15:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joachim Cop
Data aktualizacji:20.01.2012 12:10