Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie".
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 9 lub tel. 74 8117722.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alicja Kuklis
Data publikacji:06.12.2011 09:22
Data na dokumencie:06.12.2011
Informację aktualizował:Alicja Kuklis
Data aktualizacji:07.12.2011 09:37