PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NA 2012 ROKU

Wiodące tematy sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w poszczególnych miesiącach 2012 roku

 

STYCZEŃ:

Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

LUTY:
Analiza i ocena zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego. Stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie Śląskie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

MARZEC:

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży Miejskiej oraz Policji.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

KWIECIEŃ:

Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania podjęte w celu jego zmniejszenia.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Temat referuje Burmistrz Stronia Śląskiego.

MAJ:

Ocena stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz planowane inwestycje w tym zakresie na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2011 rok.

Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna.

Informacja o przygotowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

CZERWIEC:

Ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.

SIERPIEŃ:

Ocena stanu przemysłu, handlu i usług na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa.

Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

Temat referują dyrektorzy placówek oświatowych..

WRZESIEŃ:

Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012r.

Temat przygotowuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.
Ocena stanu wykorzystania mienia komunalnego.

Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.

PAŹDZIERNIK:

Działalność zakładu energetycznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

LISTOPAD:

Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Stronie Śląskie.

Temat przygotowuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej.

GRUDZIEŃ:

Przyjęcie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Temat przygotowuje Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Suchodolska
Data publikacji:07.02.2012 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Suchodolska
Data aktualizacji:17.08.2012 11:15